Om RegSim Nord

Det er lang tradisjon for helsefaglig simulering i Helse Nord. RegSim Nord har gjennom sykehusbesøk, nettverkssamling og digitale møter utviklet et godt nettverk for helsefaglig simulering i helseforetakene. Utviklingen av regionalt fasilitatorkurs, og høy kursaktivitet styrker foretakenes kapasitet innen helsefaglig simulering. Videre ivaretagelse av fasilitatorkorpset med fokus på fagutvikling og kvalitet blir et sentralt satsningsområde.

En mann og kvinne som sitter ved et bord med en bærbar datamaskin og et skilt
Ferdighetstrening og simulering er foreslått og beskrevet som læringsaktivitet i mange av LIS utdanningene i den nye organiseringen av legenes spesialistutdanning fra 2019. Det er helseforetakenes som er ansvarlige for legenes spesialistutdanning. Sammen med Regionalt utdanningssenter ønsker RegSim Nord å jobbe for å styrke, og øke bruken av ferdighets- og simuleringstrening i legenes spesialistutdanning.

RegSim NORD har klinikere fra sykehus i hele Helse Nord, sammen med regionale SIM-koordinatorer i alle helseforetakene. Vi er heldige å ha en stor faglig bredde i teamet. RegSim NORD ønsker å fortsette utviklingen av gode simuleringsopplegg sammen med ulike aktører, dele på tvers av regionene, og bygge videre på det gode arbeidet som er lagt ned av våre kolleger i over 2 tiår.


(Mentimeter fra pasientsikkerhetskonferansen i Helse Nord februar 2022)
Hva må til for å øke simuleringen i din kliniske hverdag?

mentimeter


​RegSim Nord
​​​
Turi Hauan​​

Turi Hauan​​
Teamleder/Rådgiver 
turi.Hauan@unn.no
+47 90 01 16 55 


Anne Sofie Kokkvoll

Lege/RådgiverRunar O. Eilertsen

Runar O. Eilertsen
Rådgiver
runar.O.Eilertsen@unn.no​Simulerings-koordinatorer
Sissel Bye Tobiassen

Sissel Bye Tobiassen
Simulerings-koordinator Kirkenes
sissel.Tobiassen.Bye@finnmarkssykehuset.no
Marie Darell

Marie Darell
Simulerings-koordinator Hammerfest
marie.Darell@finnmarkssykehuset.no

Anne Grete Elvebu​

Anne Grete Elvebu​
Simulerings-koordinator UNN HF
anne.Grete.Lilletun.Elvebu@unn.no
Kjetil Nilsen

Kjetil Nilsen
Simulerings-koordinator Nordlandsykehuset
kjetil.Nilsen@nordlandssykehuset.no


Nina Henriksen

Nina Henriksen (Permisjon)
Simulerings-koordinator Helgeland 
Sist oppdatert 14.12.2022