Nytt webinar 10. november

Sett av fredagen. RegSim Midt er denne gang vert for dette webinaet og temaet de har valgt er "Simulering - en del av studenters praksis i spesialisthelsetjenesten". Webinaret starter klokken 10.30.

Publisert 07.11.2023
Sist oppdatert 09.01.2024
En hånd som holder en svart skjerm

​​Klikk er for å delta i webinaret (Teams lenke)

 

Om du ikke rekker å få med deg webnaret direkte vil det etterhvert bli tekstet og publisert på siden til InterRegSim.

 

10:30 - 10:35
Velkommen v/ Hilde Stuedahl Mohn, Rådgiver RegSim Midt/ Leder Medisinsk SimulatorSenter, Trondheim 
 
 
10:36 – 10:46
«Simulering som en del av studenters praksis i spesialisthelsetjenesten» 
v/ Grete Ottersen Samstad, Helsefaglig sjef St. Olavs hospital HF

 
10:48 – 10:58
«SimLed: Simulering i ledelsespraksis for bachelor studenter i sykepleie» 
v/Line M. Myrvold, intensivsykepleier/ Høgskolelærer Nord Universitet

 
11:00 – 11:10
«SamSip: Samhandling om simulering i praksisstudier
v/ Elin Hestø, Høgskolelærer Nord Universitet

 
11:12 – 11:22
«Simulering som del av praksisstudier – presentasjon av et pågående undervisningsopplegg for studenter i intensivsykepleie» 
v/ Stine Gundrosen avdelingssjef St. Olavs hospital HF/ Førsteamanuensis NTNU Trondheim

 
11:24 – 11:34
«Praksis-simulering-praksis: en kvalitativ studie av intensivsykepleiestudenters erfaringer med simulering i praksisstudier» 
v/ Torkild Andreas Stavik, intensivsykepleier St.Olavs hospital HF

 
11:36 - 11:46
«Økt læring i praksisstudier –Simulering og ferdighetstrening for sykepleierstudenter og helsepersonell i spesialisthelsetjenesten» v/Elisabeth Forberg, Fagrådgiver/Teamkoordinator VirtSim og RegSim korrdinatir i Helse Møre- og Romsdal

 
11:48 – 11:58
«SimiLis – Trening på samhandling i tverrprofesjonelle team for LiS1» 
v/ Kristoffer Øksenvåg Sand, overlege i indremedisin/ Førsteamanuensis NTNU Ålesund

 
11:58-12:00
Avslutning