SESAM 2024

Hvert år samles Europas simuleringsmiljø for å dele og lære av hverandre via SESAM – Society in Europe for Simulation Applied to Medicine. I år møttes vi i Praha.

Publisert 27.06.2024
En gruppe mennesker som poserer for et bilde
InterRegSim deltok på SESAM 2024

 

InterRegSim deltok på møtet for organisasjoner som er affiliert til SESAM, og vi er nå i en prosess for å oppnå slik affiliering. SESAM affilierte organisasjoner har tilgang til et nettverk av medisinske simuleringsfagfolk, mulighet for samarbeid og faglig utveksling. En slik affilisering gir anerkjennelse i simuleringsmiljøer. Affilierte medlemmer kan delta på SESAMs konferanser, få tilgang til forskningsressurser, og dra nytte av profesjonell utvikling gjennom kurs og sertifiseringer.
 
InterRegSim arrangerte workshop sammen med Uli Strauch fra Nederland som er president for DSSH (Dutch Society for Simulation in Healthcare). Temaet var hvordan man kan etablere og vedlikeholde nettverk innenfor simulering. Det ble knyttet kontakter, og de gode diskusjonene fortsatte også etter at workshopen var avsluttet. 

RegSim Sør-Øst og RegSim Vest arrangerte også hver sin workshop. 
«A Window of Opportunity» var RegSim Sør-Østs bidrag, og de arrangerte workshopen sammen med Kulturkompaniet. Dette var en interaktiv sesjon med mye bevegelse. Deltagerne fikk i oppgave å løse og tolke åpenhet, fasader, blindsoner og det ukjente i både simulering og debriefing.
 
RegSim Vest holdt en workshop kalt «How to Be a Patient in In-Situ Team Simulation?» som omhandlet rekruttering, forberedelse og ivaretagelse av frivillige markører under in-situ simuleringer.
 
I år ble det arrangert over 60 workshops fordelt på 3 dager. Variasjonen i tema var stor; bruk av AI, debriefing, Escape Room, og hvordan lære av feil var noen av workshopene.
 
Konferansen viser at det er høy aktivitet og stor utvikling innen helsefaglig simulering, men nasjonale nettverk for simuleringsbaserte læringsaktiviteter er fortsatt ikke vanlig. Norge har InterRegSim og Nederland er i en prosess med å etablere et nasjonalt nettverk. Workshopen vi arrangerte på SESAM viser at det er stor interesse for å lære hvordan slike nettverk kan etableres, og vi ser frem til fortsatt erfaringsutveksling og fremtidig samarbeid rundt organisering av helsefaglig simulering – både i og utenfor Norge.

 

Hva er SESAM (Society in Europe for Simulation Applied to Medicine)

  • Fremme beste praksis innen medisinsk simulering
  • Forbedre pasientsikkerhet og utdanne helsepersonell gjennom simuleringsbaserte metoder
  • Arrangere konferanser og workshops
  • Tilby nettverksmuligheter for fagfolk
  • Dele ny forskning og erfaringer innen medisinsk simulering
  • Sette standarder og etablere retningslinjer for simulering i medisinsk utdanning