InterRegSim invitert til Maastricht

InterRegSim har i sitt mandat at vi skal understøtte nasjonal og internasjonal forskning, og med dette som bakgrunn har vi siden høsten 2022 vært i kontakt med Universitetet i Maastricht, Nederland. Vi har over tid diskutert felles utfordringer og funnet at vi har mye å lære av hverandre.


Gruppebilde med InterRegSim og representanter fra DSSH

Møte med representanter fra DSSH


En delegasjon fra InterRegSim dro derfor til Nederland. Den første dagen møtte vi representanter fra Dutch Society for Simulation in Healthcare (DSSH) og presenterte det arbeidet vi har gjort og fortsatt gjør i InterRegSim. DSSH presenterte sitt prosjekt DUTCH (Digital United Training Concepts in Healthcare). Dagen medførte en rekke gode diskusjoner, og vi fikk med oss nyttige innspill til videre arbeid i nettverket, samtidig som vi la planer for fremtidig samarbeid. 
 
Fasilitatorutdanning var temaet under dag to.  Vi delte erfaringer fra InterRegSim sin arbeidsgruppe, og representanter fra SimNEXT presenterte sitt arbeid (Les mer dette spennende arbeidet på simnext.org.) Her kan vi lære mye av hverandre og det var enighet om å holde kontakten for å sikre erfaringsutveksling til gjensidig nytte. 

Gruppebilde av InterRegSim Og Simnext

Møte med representanter for SIM Next

Delegasjonen fra InterRegSim reiser hjem med nye ideer og innspill som vi tar med oss inn i arbeidet vårt. Vi ser frem til et videre godt samarbeid! 

Sist oppdatert 04.01.2024