Besøk fra Legeforeningen og Yngre legers forening

President i Den norske legeforening, Anne-Karin Rime, og nestleder i Yngre legers forening, Ingeborg Henriksen besøkte i sist uke InterRegSim og Simuleringsavdelingen ved Stavanger Universitetssykehus. Fokus for besøket var hvilken betydning simulering kan ha for leger – både leger i spesialisering, men også som ledd i legers livslange læring. En viktig del av samtalen var også hvordan man kan sikre tilgang til likt simuleringsopplegg for alle leger i Norge, uavhengig av geografisk tilhørighet.

gruppebilde av InterRegSim, Ledelse, SUS, Legers forening, Yngrelegers forening

Fra venstre: Siren Irene Rettedal, Hege Ersdal, Christine Falck Moore, Elisabeth Farbu, Benedicte Skjold-Ødegaard, Ingeborg Henriksen, Sigrun Anna Qvindesland, Marie Skontorp, Une Elisabeth Stømer, Helle K. Schøyen, Inger Cathrine Bryne, Linda Markham, Martin Kurz, Anne-Karin Rime, Pål Morten Mellemstrand-Paulsen. (Foto: Gudmund Rørheim)

President i Den norske legeforening, Anne-Karin Rime, og nestleder i Yngre legers forening, Ingeborg Henriksen besøkte i sist uke InterRegSim og Simuleringsavdelingen ved Stavanger Universitetssykehus. Fokus for besøket var hvilken betydning simulering kan ha for leger – både leger i spesialisering, men også som ledd i legers livslange læring. En viktig del av samtalen var også hvordan man kan sikre tilgang til likt simuleringsopplegg for alle leger i Norge, uavhengig av geografisk tilhørighet.
 
Under møtet fikk deltakerne anledning til å høre om InterRegSim og dets betydning for legene, inkludert arbeidet som pågår med å etablere nasjonale retningslinjer for bruk av simulering i LIS-utdanningen. De fikk også høre om arbeidet som foregår i Stavanger med etablering av simuleringsavdeling samt arbeidet med LIS1, og de fikk høre innlegg fra SAFER Healthcare med SAFER Births, SAFER Stroke og SAFER Surgery. Stavanger-regionen har gjort betydelig forskning og opparbeidet seg kunnskap om hvordan simulering kan påvirke ulike aspekter av helsevesenet, nasjonalt og internasjonalt. Dette inkluderer blant annet redusert respons-tid for kritiske tiltak, tryggere arbeidsmiljø og økt fokus på pasientsikkerhet.
 
Med på møte var også administrerende direktør i Helse Vest, Inger Cathrine Bryne, som understreket at det må fokuseres på god bruk av simulering i helsevesenet om simulering skal ha effekt.
 
Legeforeningens interesse for hva InterRegSim kan bidra med innen simulering og dets potensielle rolle i å bidra inn mot utfordringer som legene står i, er et godt utgangspunkt for videre samarbeid. InterRegSim har en strukturert tilnærming til simulering gjennom fagfellevurderte verktøy, scenarioer og programmer. Dette initiativet gir en verdifull mulighet for standardisering og forbedring, og nettverket har et sterkt ønske om å bidra til bedre og tryggere arbeidsforhold for alle yrkesgrupper – også legene.
Sist oppdatert 04.01.2024