Mandat

InterRegSim er det interregionale kompetansenettverket for simulering i spesialisthelsetjenesten i Norge.

mandat
KOMPETANSEHEVING
Bidra til videreutvikling og anbefalinger av simuleringsbaserte læringsaktiviteter, og økt bruk av disse i helseforetakene

FAGUTVIKLING
Samstemme opplæring for undervisningspersonell som jobber med simuleringsbaserte læringsaktiviteter, samt understøtte nasjonal og internasjonal forskning 

DELING
Dele kunnskapsbaserte og kvalitetssikrede simuleringsbaserte læringsverktøy i digital plattform

EVALUERING
Arbeide for systematisk registrering og evaluering av simuleringsbaserte læringsaktiviteter i helseforetakene
Sist oppdatert 06.12.2022