Mandat

InterRegSim er det interregionale kompetansenettverket for simulering i spesialisthelsetjenesten i Norge.

 
Boblediagram av mandatpunktene
Mandatpunkter: Kompetanseheving - Fagutvikling - Deling - Evaluering

Kunnskap

 • Benytte kunnskapsbaserte metoder og prosesser ​
 • Utvikle anbefalinger for systematisk registrering og evaluering av simuleringsbaserte læringsaktiviteter (SBLA)​
 • Bidra i nasjonal og internasjonal forskning og utvikling av SBLA​

Kompetanse ​

 • Fremme konsistent pedagogisk opplæring av personell som har ansvar for SBLA i helsetjenesten​
 • Understøtte livslang læring hos helsepersonell​

Tilrettelegging ​

 • Dele InterRegSim sine anbefalinger og verktøy​
 • Legge til rette for økt bruk av SBLA i helsetjenesten ​
 • Bidra til å redusere uønsket variasjon i gjennomføring av SBLA​

Samhandling

 • Sikre involvering fra alle helseregioner i InterRegSim sitt arbeid​
 • Bygge og opprettholde relasjoner til relevante fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt ​
 • Jobbe for et tettere samarbeid med utdanningsinstitusjonene og primærhelsetjenesten​
Sist oppdatert 24.04.2024