InterRegSim er åpnet

Simuleringstrening har blitt en naturlig del av profesjonsutøvelsen for mange medarbeidere. 25. januar åpnet InterRegSim – det nasjonale kompetansenettverket for deling av metoder og utvikling av simuleringsopplegg.


Bent Høie var markør i en hjerneslagssimulering i 2019. Foto: Svein Lunde


I Nasjonal helse- og sykehusplan for 2020 til 2023 ble det fastslått at det skal foregå simuleringstrening i alle norske helseforetak. Dermed er Norge det eneste landet i verden med myndighetspålagt simuleringstrening i helsevesenet. ​ 

​Helse Vest ansvarlige for InterRegSim

I Helse Vest har regional koordinerende enhet for simulering og ferdighetstrening – Regsim, hatt ansvaret for utveksling av simuleringskompetanse på tvers av helseforetakene i regionen vår. RegSim ble etablert i 2017, og ansvaret ble delegert til Helse Stavanger. I 2019 fikk Helse Vest ansvar for å opprette InterRegSim. Dette er en enhet som skal sikre erfaringsutveksling og metodeutvikling om simulering og ferdighetstrening på et nasjonalt nivå. 

- Vi har vist at vi har kompetanse om simuleringstrening, og at vi har oppnådd resultater. Vi har også flere medarbeidere som jobber med å tilrettelegge fo​r ferdighetstrening og simulering på SUS. Derfor fikk vi oppgaven om å starte opp det nasjonale delingsnettverket, sier leder i RegSim Vest, Sigrun Qvindesland. 


Leder i InterRegSim Une Stømer, leder i RegSim Vest Sigrun Qvindesland og leder i SAFER Elsa Søyland under åpningen av InterRegSim 25. januar 2022. Foto: Svein Lunde​

Høyt internasjonalt n​ivå

Simuleringstreningen på SUS holder et høyt internasjonalt nivå, og det arbeides på måter som ses på som framtidens læringsmåter. Det erfarte Une Stømer, leder for det nyåpnede nettverket InterRegSim, på den internasjonale simuleringskonferansen The International Meeting on Simulation in Healthcare (IMSH) i Los Angeles i januar.

- Vi er absolutt på nivå med de fremste i verden. De andre regionene sitter også med mye kompetanse som vi må samle. Vi må få ta del i det og dele, sier Une Stømer.

Snoren​ klippes

Den 25. januar ble det nasjonale samarbeidet om simulering i spesialisthelsetjenesten åpnet etter flere år med forarbeid. Under åpningen av InterRegSim uttalte representantene fra alle de regionale helseforetakene at de er klare for å starte samarbeidet om det nasjonale kompetansenettverket for simulering og ferdighetstrening. 

- Nå er det viktig at vi alle tar eierskap og driver samarbeidet framover. Dette skal bli et felles produkt for alle helseforetakene i Norge, avslutter Stømer.

Representanter fra alle landets sykehusregioner var til stede på åpningen av InterRegSim 25. januar 2022. Fra ventre: Turi Hauan (RegSim Nord), Sigrun Qvindesland (RegSim Vest), Helle Madsen Holm (Reg Sim Sør-Øst), Stine Gundrosen (RegSim Midt), Une Stømer (Helse Vest), Rolf Andre Oxholm (tillitsvalgt for Unio i Helse Sør-Øst og Liv Skinnes (RegSim Sør-Øst). Foto: Svein Lunde

Sist oppdatert 16.01.2023