Innledning og bakgrunn for høringen

InterRegSim er det interregionale kompetansenettverket for simulering i spesialisthelsetjenesten i Norge. Nettverket ble opprettet 1. januar 2022.

Diagram, boblediagram
Kompetanseheving - Fagutvikling - Deling - Evaluering

Nettverket har følgende mandatpunkter:

(Tydeliggjort/spisset i september 2022, Figur 1)

KOMPETANSEHEVING

Bidra til videreutvikling og anbefalinger av simuleringsbaserte læringsaktiviteter, og økt bruk av disse i helseforetakene


FAGUTVIKLING

Samstemme opplæring for undervisningspersonell som jobber med simuleringsbaserte læringsaktiviteter, samt understøtte nasjonal og internasjonal forskning 


DELING

Dele kunnskapsbaserte og kvalitetssikrede simuleringsbaserte læringsverktøy i digital plattform

EVALUERING

Arbeide for systematisk registrering og evaluering av simuleringsbaserte læringsaktiviteter i helseforetakene
 
Diagram
Kontekst - erfaringsbasert kunnskap - brukerkunnskap og brukermedvirkning - forskningsbasert kunnskap - Kunnskapsbasert praksis
Vi jobber kunnskapsbasert, det vil si at vi har tar hensyn til eksisterende forskning, nasjonale og internasjonale standarder og erfaringer, samt behov hos målgruppene
(Figur 2). ​
 
Sist oppdatert 08.01.2024