Begrepsordbok

Dette er en ordliste med forklaringer på et utvalg av norske ord og begrep brukt i helsefaglig simulering. Klikker du på det engelske begrepet får du opp link til primærkilden for den engelske definisjonen.

ordbok
Denne siden er under utarbeiding.
 
Begrepsordboken er utarbeidet ved hjelp av en kunnskapsbasert prosess i InterRegSim. Vi benytter oss av anerkjente ressurser som for eksempel Norsk språkråd, rammeverk fra Norsk kvalifikasjonsråd og vitenskapelige publikasjoner.
 
Begrepsordboken er et levende dokument som vi har som mål å tilpasse den utvikling som skjer innen helsefaglig simulering. Har du innspill og/eller forslag til begrep som bør inngå kan du kontakte interregsim@ihelse.net​


Fagterminologi i helsefaglig simulering
​​Begreper Begrepsforklaring med eksempler​ ​English definition

Briefing

 

Inform​asjon/
kommunikasjon med deltakere umiddelbart før simuleringsbaserte læringsaktiviteter som har som mål å skape et trygt og forutsigbart læringsmiljø. 

Eksempler:

 • ​Konfidensialitet i simulering 
 • Vise frem simuleringsutstyr og rom 
 •  Informasjon om bakgrunn, vitale verdier umiddelbart før simuleringen starter

​Briefing

​Debrief En strukturert reflekterende dialog som følger umiddelbart etter simuleringsbaserte læringsaktiviteter. Debriefingen ledes av en trenet fasilitator. Deltakerne oppfordres til å reflektere og diskutere sin egen og hverandres opplevelse og innsats med fokus på mestring og forbedring. Målet med debriefing er å skape en erfaring som kan brukes i fremtidige situasjoner.  ​Debrief

Fasilitator
En trenet* person som legger til rette for læring ved å bidra med veiledning, støtte og struktur i alle faser av simuleringsbaserte læringsaktiviteter.  
 
* Har deltatt på fasilitatorkurs (se egen anbefaling) 
​Facilitator
Ferdighetstrening 

​En målrettet og strukturert deltakeraktiv læringsaktivitet som kan innebære bruk av tekniske og/eller mekaniske installasjoner eller fantomer/modeller som gjengir deler av menneskelig anatomi, og som kan brukes til å trene på praktiske ferdigheter og/eller prosedyrer.  

Eksempler:

 • ​Utføre en fysisk undersøkelse 
 • Intubere en pasient 
 • Trene på​ laparoskopiske/kirurgiske ferdigheter 
 • Trene på en vanskelig samtale ​
Technical Skills
Helsefaglig Simuleringsansvarlig  

​Alle som er involvert profesjonelt i gjennomføringen av simuleringsbaserte læringsaktiviteter 

Eksempler:

 • Fasilitator 
 • Operatør 
 • Instruktør  
​Simulationist 
Ikke-teknisk ferdighet ​Ikke-tekniske ferdigheter er kognitive og mellommenneskelige ferdigheter som underbygger tekniske ferdigheter, og anses som spesielt viktige for å forebygge uønskede hendelser. Ikke-tekniske ferdigheter inkluderer blant annet kommunikasjon, ledelse og evner til å samarbeide i team, ta beslutninger, skape felles situasjonsforståelse, og profesjonell opptreden. (ASSH, Pires et al., 2017). ​Non-technical skills
​In S​itu simulering

​Simuleringsbaserte læringsaktiviteter som foregår i de kliniske arealene der behandlingen vanligvis vil foregå. 

Eksempler:

 • Scenariobasert trening som foregår i akuttmottak med det traumeteamet som er på vakt. 
​In Situ Simulation
Pasientsimulator ​Avanserte datastyrte helkroppsmodeller med menneskelig utseende som kan programmeres til å gi realistisk fysiologisk respons på sykdom og behandling. Slike simulatorer krever personell som mestrer programmering og styring av simulatoren (operatør).   ​Simulator

​Prebrief

​Informasjon som gis til deltakere i forkant av simuleringsbaserte læringsaktiviteter, som kursprogram, læringsmål, litteratur og lignende. 

Eksempler:

 • E-læringsprogram 
 • Artikler 
 • Prosedyrer 
Prebr​ief
​Scenario  ​En bevisst designet simuleringsopplevelse (også kjent som case) som gir deltakerne mulighet til å nå identifiserte mål. Scenarioet gir en kontekst/ramme for simuleringen og kan variere i lengde og kompleksitet, avhengig av læringsmålene.  ​Scenario
Simulator 

​Tekniske og/eller mekaniske installasjoner eller fantomer/modeller som representerer hele eller deler av menneskelig anatomi. 

Eksempler:

 • Modell av luftvei for intubering 
 • Laparoskopisk boks for kirurgi 
Simulator
​Simulering ​En målrettet og strukturert deltakeraktiv læringsaktivitet som innebærer å håndtere situasjoner som ligner på virkeligheten og bygge erfaring gjennom refleksjon i og over handling. Simulering tillater deltakere å utvikle eller forbedre sine kunnskaper, ferdigheter og holdninger, eller å analysere og reagere på realistiske situasjoner.  ​Simulation

Simuleringsbaserte læringsaktiviteter (SBLA) 

​En rekke målrettede strukturerte deltakeraktive læringsaktiviteter som innebærer å håndtere situasjoner, som ligner på virkeligheten, og bygge erfaring gjennom refleksjon i og over handling i et simulert miljø.  

Eksempler:

 • Scenario baserte team simuleringer 
 • Ferdighetstreninger 
 • VR (virtual reality) 
 • AR (augmented reality) 
 • AI (artificial Intelligence) 
 • Gaming 
Simulation-Based Learning Experiences
Standardiserte pasienter/markør 

​Personer som er opplært til å spille rollen som pasient/bruker eller pårørende på en realistisk og standardisert måte.

Eksempler:

 • Tidligere pasienter 
 • Studenter/ helsepersonell 
 • Profesjonelle markører 
 • ​Skuespillere 
Standardized Patients 
Simulated Patients 
Teknisk ferdighet ​En ferdighet som kreves for å utføre en spesifikk oppgave. I helsetjenestene innebærer dette kunnskap, ferdigheter og evne til å utføre en spesifikk medisinsk oppgave; for eksempel å intubere, utføre en fysisk undersøkelse eller en systematisk samtale for å vurdere pasientens helsetilstand​ ​Technical skills​​

 

Sist oppdatert 05.03.2024