Årets første webinar

Fredag 10. februar kl. 10.00 - 11.30 arrangeres årets første webinar.  Tema: Fasilitatorkompetanse - Kunnskapsbasert tilnærming for utvikling & vedlikehold av kompetanse over tid.

webinar

​​Dette er første av fire webinarer vi arrangerer i år. 
Hold av datoene:  10. februar  |  14. april   | 1. september   |   10. november

Prog​ram 10. februar: 

Tema: Velkommen InterRegSim webinar nr. 1
Navn: Sigrun Anna Qvindesland, RegSim Vest leder 

Tema: InterRegSim status
Navn: Une Elisabeth Stømer,​ InterRegSim leder 

Tema: Fasilitator spørreundersøkelser – hva forteller de oss?
Navn: Liv Skinnes RegSim SørØst, Turi Hauan RegSim Nord, Christian Søreide RegSim Vest 

Tema: Utvikling og vedlikehold av fasilitatorkompetanse
Navn: Ragnhild F. Manger og Hilde K. Hetland 

Tema: Deltagerperspektivet i simulering – som bidrar til bedring av (simulerings)praksis
Navn: Christian Søreide 

Tema: Oppsummering og Implikasjoner
Navn: Sigrun og Une Vertskap: RegSimVest 

Arrangementskomité: RegSim Vest​, ved Ragnhild F. Manger Helse Bergen Simuleringskoordinator/ RegSim Vest, Hilde K. Hetland RegSim Vest/SAFER, Christian Søreide RegSim Vest, Sigrun Anna Qvindesland RegSim Vest 

Delta via Teams på webinaret her

Velkommen!

webinar

Sist oppdatert 15.02.2023