- teknologiutvikling for å kunne skille mellom hjerneblødning og blodpropp

StrokeFinder

I samarbeid med Equinor ASA, Medfield Diagnostics AB og Haukeland universitetssjukehus deltar SUS i et multisenter teknologiutviklingsprosjekt. Pasienter med mistanke om hjerneslag vil bruke mikrobølgeteknologi for å kunne skille mellom hjerneblødning og blodpropp i hjernen. Målet med prosjektet er å vurdere brukervennligheten og utvikle den diagnostiske evnen til produktet (StrokeFinder MD100) til å kunne skille mellom hjerneslag (hjerneblødning, blodpropp og hjerneslagsimitatorer). Målingene fra pasientene vil bli brukt til å videreutvikle maskinens algoritme til å gjøre bedre klassifiseringer av hjerneslag.den matematiske klassifiserings algotimen.

En mann som har på seg et headset og holder et nettbrett
Sist oppdatert 06.10.2022