Samarbeid mellom SUS, ResQ Biometrics AS, LHL hjerneslag og SimulaMet

Støtte til utvikling av gjenkjennelse av hjerneslag ved hjelp av AI

Stavanger universitetssjukehus, er sammen med ResQ Biometrics, LHL hjerneslag og SimulaMet tildelt 2 millioner fra Stiftelsen DAM. Midlene skal brukes til å utvikle algoritme som kan gjenkjenne fasialis parese - en ansiktslammelse som oppstår ved rundt 40 prosent av hjerneslagene.

En kvinne med maske i ansiktet
Foto: Colourbox.com

Det er et nasjonalt mål at minst 50 prosent av pasientene varsler AMK innen 15 min fra hjerneslaget inntreffer. I dag varierer dette mellom 18,9 prosent og 23,7 prosent for de ulike helseregionene. Rask behandling av stor innvirkning for pasienten i ettertid.

Målet med prosjektet er å redusere tid fra hjerneslag inntreffer til nødetatene er kontaktet så mye som mulig.

Professor og seksjonsoverlege for hjerneslag, Martin Kurz, og hans team, leder arbeidet med å inkludere pasienter. Dette er gir avgjørende data for at teknologien kan utvikles til å diagnostisere hjerenslagsymptomer tidligere. 

- Prosjektet er innovativt og grensesprengende. Det er potensial til å utvikle et verktøy som kan gjøre ultra-tidlig indikasjon på hjerneslagsymptomer ved bruk av kunstig intelligens. Et slikt verktøy kan være til betydelig hjelp for å bedre behandlingen, sier Kurz.

Samarbeidspartnerne er LHL hjerneslag, ResQ Biometrics AS og SimulaMet

Finansiering fra Stiftelsen DAM​


Sist oppdatert 19.06.2023