- ny klinisk studie for å forhindre ny hjerneblødning.

Oppstart av Axiomatic-studien

AXIOMATIC-SSP-studien er en randomisert- og placebokontrollert fase 2-studie som har som mål å finne den optimale dosen til BMS-986177 hos pasienter med et lite hjerneinfarkt eller drypp (TIA). Vanlig behandling for denne pasientgruppen er foreskrivning av medikamentene aspirin og klopidogrel.    BMS-986177 er en faktor Xa-hemmer som synes å medføre en like lav risiko for blødning, om ikke enda lavere. Studien sitt primære mål er om det er nye hjerneinfarkter i løpet av 90 dager etter lite hjerneinfarkt/drypp. Prosjektet er en internasjonal industristudie av Bristol-Myer Squibb (sponsor). Inklusjonsmål er globalt opp til 3500 pasienter og lokalt ved Stavanger universitetssjukehus 20 pasienter.

Et blått skilt med hvit tekst
Sist oppdatert 07.09.2022