Ny hjerneskanner skal gi raskere behandling

Hjerneslag rammer om lag 13.000 nordmenn hvert år. Stavanger universitetssjukehus behandler rundt 500 pasienter årlig for slag. Hjernescanneren, som utvikles i samarbeid med Medfield Diagnostics, Equinor ASA og Haukeland universitetssjukehus skal bidra til å detektere hjerneblødning tidligere. Målet er at man enda tidligere kan starte behandling av disse pasientene.

Bilde av hjernescanner
Faksimile: Stavanger Aftenblad

​Rundt 15% av pasientene som får hjerneslag får hjerneblødning. De resterende pasientene vil ha hjerneinfarkt. Hjernescanneren er nå under utvikling hvor man bruker mikrobølger for å finne eventuell blødning. 

Les mer om saken her (ekstern lenke, Aftenbladet).

Sist oppdatert 07.12.2021