Når sekundene teller

Sykehuset i våre hender (SIVH) støtter SUS viktige arbeid for blant annet hjerneslagpasientene, og vil bidra med støtte til avansert medisinsk utstyr som brukes i treningen, og som sikrer rask og riktig behandling.

Sist oppdatert 07.12.2021