LIS læringsplattform ved bruk av VR

Spesialistutdanning for leger omfatter praktisk tjeneste, teoretisk undervisning og andre læringsaktiviteter. Utdanning skal basers på læringsmål. Et læringsmål omfatter hva legen skal kunne forstå eller være i stand til å utføre. Læringsmål for leger er forskriftsfestet av Helsedirektoratet men ansvar for å dekke utdanningsbehovet til legene ligger hos de regionale helseforetakene.    Ny spesialistforskrift og nye læringsmål for lege i spesialisering 1 (LIS-1, tidligere turnusleger) gjelder fra 1. mars 2020. I samarbeid med Bouvet Norge AS jobber vi med å utvikle en læringsplattform som gir simuleringsbasert trening på læringsmål, og kvalitetssikring av måloppnåelse i LIS-utdanningen.

VR-maskin.
Sist oppdatert 25.05.2023