Hendler som holder en lyspære som lyser.

Innovasjon ved Stavanger universitetssjukehus

Utvikling av løsninger som forbedrer pasientens helsetjeneste.

En innovasjonsprosess fra idé til implementering kan være en lang og krevende reise. Vi bistår med videreutvikling av idéen din og gir støtte gjennom hele prosjektprosessen helt fram til implementering og deling.

Vi vet at du har mange gode ideer. I en travel hverdag er de lette å glemme. Har du et behov eller utfordring med stort portensiale eller en god løsning? Del din idé, så hører du fra oss!

Send inn ditt forslag til Idémottaket (krever innlogging)

Kenneth Austrått, prosjektleder
tlf 40048445
E-post: idemottaket@sus.no

Anne Tronslin, prosjektleder
tlf:  92601790

Nils Petter Oveland, overlege
tlf: 91314350

Innovasjon handler om å utvikle og innføre nye og bedre produkter og tjenester, men også om forbedringer i virksomheten i form av bedre og mer kostnadseffektive prosesser, organisatoriske løsninger og pasientflyt.
Demografiske endringer, utviklingen av nye behandlingsmetoder og teknologi, samt økte kostnader gjør at helse- og omsorgstjenesten må utvikles og bedres kontinuerlig. Innovasjon er slik en av nøklene til å redusere det økende gapet mellom ressurser og behov i fremtidens helsetjeneste. Du finner mer om de enkelte prosjektene på Idémottaket.

SUS prioriterer utvikling av ideer fra pasienter, ansatte, forskere og andre interessenter. Gjennom dette vil innovasjonene være både brukerdrevet og medarbeiderdrevet. Innovasjonen kan ha som mål å forbedre forhold ved:

Organisasjonen (forretningsmodell, nettverk, organisering, arbeidsprosesser).
Tilbud, tjenester og produkter.
Opplevelse (service, involvering av interessenter med mer).

SUS ønsker å bi​dra til å utvikle ny helsenæring gitt at det er i tråd med de overordnede målene for SUS.
 
De overordnede målene er:​
  1. Bedre pasientbehandling
  2. Økt pasientsikkerhet
  3. Reduserte kostnader​
I SUS testsenter for næringsliv bidrar vi til at det utvikles nye løsninger i tett samarbeid mellom næringsliv, klinikere og annet fagpersonell. 


Her er noen relevante lenker til nettsteder og organisasjoner som har informasjon og kompetanse på hvordan produkter og tjenester utvikles for helsevesenet.

Utvikling av medisinsk utstyr:
 
Andre relevante nettsider:

Merk: Anskaffelser er omfattet av Lov om offentlige anskaffelser. Følg med på DOFFIN og Sykehusinnkjøp HF sine sider.​


Helse Vest RHF lyser ut innovasjonsmidlar ein gong årleg, som tilsette i Helse Vest kan søke på. For 2022 blei det tildelt 16 millionar kroner for å stimulere til innovasjon regionalt, i tillegg til satsinga i kvart helseføretak.
Fristen for å søkje innovasjonsmidler er 15. september hvert år.


Innovasjonsplattformen SIRENS Stroke

Innovasjonsplattformen SIRENS skal sikre at SUS kan ivareta utviklingsprosjekter med stort innovasjons- og kommersialiseringspotensiale, i tett samarbeid mer andre aktører. Samarbeidene er gjerne mellom klinikk, akademia, pasientorganisasjoner og næringsliv. En slik modell piloteres gjennom SIRENS Stroke. SIRENS Stroke leder og deltar i ulike innovasjonsprosjekter for å betydelig forbedre kliniske resultater innen slagbehandling.
Les mer
Bilde lyspære

Nyheter

    Nyheter

      Sist oppdatert 25.05.2023