Stein Tore Nilsen og Forskningen hus trakk sykehusets forskning opp på et solid nasjonalt nivå

Nesten 15 år etter at dagens helsereform ble innført, har Stavanger universitetssjukehus plassert seg godt synlig på den nasjonale forskningsarenaen. I løpet av denne ferden har forskningsdirektør Stein Tore Nilsen holdt et solid grep om rattet, men unndrar seg aldri å peke på at han alltid har hatt et godt trimmet mannskap med seg. I dag takker han for seg i Forskningens hus der Svein Skeie nå tar over.

Gottfred Tunge. Foto: Svein Lunde, SUS.
Publisert 19.09.2016
Sist oppdatert 25.11.2016

Stein Tore Nilsen_hoved.jpg

Stein Tore Nilsen ble overrasket av stort kollegialt oppbud, kaker, kaffe og gode ord da han formelt hadde sin siste dag i Forskningens hus. Det som han trodde skulle være en liten oval samling med sine nærmeste, ble i stedet et "surprise party" arrangert av nettopp de nærmeste - som synes dette var noe Stein Tore fortjente. Foto: Svein Lunde, SUS.

Når Stein Tore Nilsen tar stegene ned bakken fra Forskningens Hus og inn i administrasjonsbygget, har han med seg erfaringer og kunnskap om forskning og sykehusdrift som blir viktige i hans framtidige rolle som seniorrådgiver knyttet tett opp til administrerende direktør Inger Cathrine Bryne.

– Jeg ser fram til en ny hverdag med nytt innhold og helt sikkert nye utfordringer. For øvrig synes jeg det er fornuftig med et skifte nå. Jeg mener at topplederstillinger ikke skal vare mer enn i 6-8 år. Sitter man lenger, blir jobben fort en repeterende funksjon. Dessuten er jeg 67 år og det er jo også et signal om at man kan 
flate litt ut, men fortsatt kunne bidra faglig positivt i ulike sammenhenger.

– Vis hva vi kan

Den avgående forskningsdirektøren ser ikke for seg noen palassrevolusjon når han nå trekker seg tilbake.

– Det er helt sikkert mye å ta tak i og Svein Skeie vil selvsagt gjøre jobben på sin måte. Men jeg tror at hele forskningsmiljøet på SUS står samlet bak strategien som har brakt oss dit vi er i dag. Ved å konsentrere forskningen og ikke smøre den ut i tynne lag, har vi oppnådd til dels svært gode resultater, sier Nilsen.

Derfor har det vært viktig å definere og jobbe mot klare kvalitetsmål. Antall doktorgrader, siteringer i ulike tidsskrifter nasjonalt og internasjonalt, evalueringer og kvalifiserte anerkjennelser har vært tydelige mål. – Og alt dette må vi være flinke til å dele med omverdenen. Forskning på SUS må aldri bli en hemmelighet. Få det ut, vis hva vi kan, er oppfordringen hans.

Om dette også fører fram til medisinstudier på SUS, har han dette å si: – Medisinstudier er en blanding av økonomi, politikk og stort lokalt engasjement. I første omgang må vi satse på å få på plass kliniske masterstudier knyttet til universitetet i Bergen, hvor også universitetet i Stavanger har en rolle. Det er i seg selv en ambisiøs målsetting, sier Nilsen.

Faglig tyngde

I dag står Helse Stavanger for cirka 25 prosent av forskningen i Helse Vest. SUS sin andel av den nasjonale forskningen er på 5 prosent. Det er nær opp til universitetssykehuset i Nord-Norge og St. Olav i Trondheim som har egen medisinerutdanning.

– Selv om det alltid vil være utfordringer og noen tøffe tak underveis, er det store bildet av SUS og forskningen at det har gått stødig framover. Den faglige tyngden har vært en pådriver av mange gode prosjekter knyttet til dedikerte og entusiastiske forskere, understreker Nilsen. Han liker godt å vise til et sitat i den formelle godkjenningen fra 25 år tilbake der ressursbruken til forskning ble gitt etter påfølgende tekst:

"Styrets formann og varaformann er underrettet og ingen har noe å bemerke i det prosjektet ikke vil påføre sykehuset utgifter og at overlegens medvirken forutsettes å skje på fritid."

– Dagens ressurser til forskning på mer enn 100 millioner kroner gir grunnlag for ytterligere satsing framover. Og det er helt nødvendig dersom SUS skal tiltrekke seg de talentene vi ønsker å ansette på sykehuset framover, understreker Stein Tore Nilsen.

Stein Tore Nilsen_neste.jpg

 

Det var trangt om plassen i Forskningens Hus da Stein Tore Nilsen hadde sin siste dag i forskningsregi. Talerne måtte plassere seg i døråpningen mellom to møterom for å få de velvalgte ordene ut til en forsamling som hyllet forskningsdirektørens mangeårige innsats.