Forskningsavdelingen

Ekstern finansiering og prosjektstyring

Forskningsavdelingen tilbyr rådgivning og økonomisk oppfølging til ekstern finansierte prosjekter med forankring innen Helse Vest. Tjenesten skal sikre kostandskontroll og økonomisk oversikt i prosjektets faser.

Hva kan vi tilby?

Økonomisk rådgivning og oppfølging ved søknad, etablering, gjennomføring og avslutning av prosjekter. Dette inkluderer blant annet bistand i å sette opp budsjett, oppfølging av avvik og utarbeidelse av prognoser, rapportering av kostnad både internt og til finansieringskilden. 
 

Ta kontakt for med oss på forskningsavdelingen​, gjerne send oss en mail på: forskning@sus.no​Sist oppdatert 29.06.2023