Oversiktsbilde Stavanger Universitetssjukehus. Foto.

Partnerskap for forskning

Gi et bidrag! Kontonummer: 3201 44 38040

Om oss

Helse Stavanger har et fremragende forskningsmiljø der forskningen skal bidra til å gi kunnskap om helse og sykdom, som kan gi bedre helsetjenester og bidra til økt kvalitet og sikkerhet i pasientbehandlingen. Alle forskningsprosjektene kvalitetssikres av sykehuset forskningsutvalg slik at kun de beste prosjektene får støtte.

Vi har 130 medarbeidere med doktorgrad, og antall vitenskapelige publikasjoner er økende og publiseres i anerkjente nasjonale og internasjonale vitenskapelige tidsskrifter.

Vi har 300 små og store forskningsprosjekt, og har et tett samarbeid med UiS, UiB, Stavanger helseforskning, SAFER, Validè og flere.

​Stiftelsens grunnkapital ble gitt av Sparebank 1 SR-bank. Stiftelsens formål er å stimulere lokalt næringsliv og andre aktører til å bidra med midler til medisinsk og helsefaglig forskning ved sykehuset. Ved å støtte forskningen øker man kompetansen til sykehusets ansatte og forbedrer behandlingen av våre pasienter.

Testamentarisk gave

Partnerskap for forskning mottok i 2016 en testamentarisk gave fra ekteparet Solveig Elise og Arne Marinius Klungtveit.  De ønsket at halvparten av gaven skulle øremerkes spesielt til kreftforskning.  Dette utgjør NOK 1 708 000 og blir tildelt Folke Hermansens fond. Dette fond ble opprettet i 2006 for å fremme av kreftforskning ved Stavanger Universitetssykehus.  Den testamentariske gaven fra Solveig Elise og Marinus Klungtveit blir benyttet til å finansiere en doktorgrad relatert til prostatakreft. Noen av de tildelte midler til dette forskningsprosjektet stammer også fra testamentarisk gave fra Alfred Langfeldt. Dette gjelder et pengebeløp på litt under NOK 220 000 som Partnerskap for forskning arvet i 2015 og som samme år ble overført til Folke Hermansens fond. Følgende informasjon er hentet fra søknaden om midler til forskning på prostatakreft:

Prosjektet: From PDA to Stockholm

Prostatakreft utgjør 27% av ny diagnostisert kreft blant menn og ca 1/3 er av aggressiv form. I dag finnes ingen god screeningsmetode i Norge. Den mest brukte PSA har så dårlig sensitivitet og spesifisitet at det advares mot vill-screening da dette kan føre til betydelig overdiagnostikk og behandling. En prospektiv studie har vist at Stockhol-3 testen er mere sensitiv og spesifikk og reduserer behovet for diagnostikk og biopsier
I PhD prosjektet vil en analysere omlegging av diagnostikken for de første 8.000 pasientene som blir henvist til SUS med denne blodprøven. Det legges opp til tre delprosjekt:

  • Analyse av bruken av PSA i 2011 og 2016 for sammenligning med tilsvarende data fra Stockholm 2011
  • Analyse av de første 8.000 Stockholm 3 testene ved SUS (grønt, gul eller rødt svar) sammenlignet med PSA
  • Analyse av henviste pasientene som får påvist aggressiv kreft, indolent kreft eller negativ funn i forhold til diagnostikk og behandling

PhD-stipendiat: Cathrine Alvær Vinje
Hovedveileder: Svein Skeie
Biveiledere: Svein Kjosavik og Bjørnar Gilje

Støtt oss

Alle bidrag til ​Stiftelsen Partnerskap for forskning går uavkortet til forskning.

Kontonr.: 3201 44 38040
Org. nr.: 994 271 350

Gi en bedriftsgave!

Ønsker din bedrift et samarbeide med oss, sitter med gode ideer, eller bare er nysgjerrige – ta kontakt! Bilde: Forskningspris og årets publikasjon 2016.
Les mer om samarbeid med Partnerskap for forskning
Forskningspris 2017. Foto.

Kontakt

Styreleder: Kristin Reitan Husebø

Kontaktperson: Anne Jorun Ørke
E-post: anne.jorun.orke@sus.no
Tlf.: 51 51 80 54

Forskningsdirektør, SUS:
Svein Skeie
E-post: svein.skeie@sus.no

Bidrag til stiftelsen Partnerskap for forskning gir skattefradrag og kan gis til kontonr.: 3201 44 38040

Sist oppdatert 27.04.2023