Illustrasjon av en digitalisert hjerne.

Nytt forskningsprosjekt bruker anonymiserte data fra deg som pasient

Helse Vest IKT skal i samarbeid med helseforetakene på Vestlandet utvikle en klinisk spesialisert språkmodell basert på Kunstig intelligens (KI-teknologi). For å utvikle tjenesten, må de bruke anonymiserte data fra deg som pasient, som du kan reservere deg imot.

Bruk av kunstig intelligens i helsesektoren kan gi mange muligheter. For å komme dit, trenger man språkmodeller som er spesialisert på det kliniske/medisinske språket. En språkmodell trengs for å oversette ordinært språk til et språk som maskinene forstår.

Forskningsprosjektet klinisk NorBERT har som mål å utvikle automatiserte tekstanalyser. På sikt vil dette kunne forbedre pasientbehandling, effektivisere sykehusadministrasjon og øke pasientsikkerheten.

Prosjektet er i samarbeid med Helse Vest IKT, Helse Bergen, Helse Fonna, Helse Stavanger, Helse Førde og DIPS, og skal gjennomføres i tidsrommet 2023 til 2025.

Les mer om språkmodeller på snl.no


Ikke-sensitiv informasjon

For å bygge opp en språkmodell, må den trenes med relevante data. Dette kaller vi treningsdata.

Som treningsdata bruker prosjektet anonymiserte setninger fra fritekst-feltene i pasientjournaler. Den ferdige språkmodellen vil ikke inneholde treningsdata. Det vil si at anonymiserte data fra pasientjournalene som brukes til å trene modellen, ikke vil være en del av den ferdige modellen.

Pasientjournalene som brukes som treningsdata stammer fra årene 2019, 2021 og 2022. Data hentes fra alle fagområder og fra alle de fire involverte helseforetakene. Informasjon som er sperret, eller sensitive pasientjournaler vil ikke benyttes.

Hvordan anonymiseres opplysningene?

Identifiserende opplysninger som navn, lokasjoner, kliniske institusjoner, datoer, alder, telefonnummer, epost-adresser og lignende erstattes med tilfeldige verdier. Lange tekster vil splittes i flere deler.

Det betyr at for eksempel “Askøy" kan bli erstattet av “Bønes", “19.02.2013" kan bli erstattet av “05.07.2015" og “Erlend" kan bli erstattet av “Håkon".

Hvordan kan jeg reservere opplysningene mine mot å brukes i prosjektet?

Om du som pasient ikke ønsker at anonymisert tekst fra pasientjournalen din skal blir brukt for å trene språkmodellen, kan du reservere deg via helseforetaket ditt og eDialog. Bruk emnet «Klinisk NorBERT» og personnummeret ditt.

Les mer om eDialog på sus.no

Logg inn i eDialog via IDporten

Fristen for å reservere seg er 08.10.2023. Siden datamaterialet skal være anonymt etter innsamling, er det ikke mulig å reservere seg etter at fristen er utløpt.

Vil du vite mer om prosjektet?

Les mer om Klinisk NorBERT på ehealthresearch.no

Les om bruk av kunstig intelligens i norsk helsetjeneste (ehealthresearch.no)

Du kan også ta kontakt via epost: KliniskNorBERT@ihelse.net

Sist oppdatert 07.07.2023