Ny bioinformatiker ved SUS

Publisert 11.09.2019
Sist oppdatert 27.04.2023

Marie Ausdal. Foto.

Marie Ausdal

Marie Austdal er bioinformatiker med doktorgrad i molekylærmedisin fra NTNU. Hun har tidligere arbeidet med forskning på brystkreft og svangerskapsforgiftning, via metabolomikk og transkriptomikk. Ved SUS har hun blant annet jobbet med å sette opp en database for spørreskjemasvar i PCBC-biobanken, og bidratt med multivariat analyse til flere forskningsprosjekter. Hun har ​nylig startet en postdoc (50%) med mål om å finne genetiske og metabolske biomarkører for tilbakefall hos brystkreftpasienter.


Marie er også ansatt ved Forskningsavdelingen (50%) og dermed tilgjengelig for forskere ved SUS til veiledning og hjelp med bioinformatiske analyser. Hun kan analysere molekylærbiologiske data og bidra til å utvikle analyseoppsett for sekvenseringsdata. I tillegg kan hun hjelpe med oppsett av Access/SQL-databaser for lagring av forskningsdata og veilede forskere i bruk av disse. Ifølge Marie er dataanalyse den mest spennende delen av forskningen, og hun ser frem til å ta del i flere prosjekter ved SUS. Dersom du ønsker veiledning eller samarbeid, ta gjerne kontakt på e-post: marie.austdal@sus.no.