Jon Arne Søreide er tildelt CarciNor's forskningspris

Jon Arne Søreide er tildelt forskningsprisen fra CarciNor. CarciNor er landsforeningen for personer med nevroendokrin kreft (NET-kreft), deres pårørende, venner, helsepersonale og andre som støtter denne pasientgruppen.

Gottfred Tunge. Foto: Svein Lunde, SUS.
Publisert 14.11.2016
Sist oppdatert 21.02.2017

30975345285_ed4471c3bd_k.jpg

Professor Jon Arne Søreide får forskningsprisen av CarciNor.

– Jeg gratulerer så mye med forskningsprisen fra CarciNor. Det er fortjent heder og ære, og vi er stolte over å jobbe i samme sykehus som deg, sier administrerende direktør ved SUS, Inger Cathrine Bryne.​​

Nevroendokrin kreft er en ondartet svulstsykdom som utgår fra hormonproduserende (nevroendokrine) celler. Dette og svært mye annet har Jon Arne Søreide vært opptatt av gjennom sine lange legekarriere.

Les mer om nevroendokrine svulster på www.sus.no

Jon Arne Søreide begynte å jobbe på SUS (den gang SiR) i 1987. Han ble professor ved Universitetet i Bergen i 1987, og har alltid gått i spiss for å lære og bidra til stadig utvikling av faget sitt.

Kirurgisk forskning på et svært avansert nivå

I en revisjon utført av Norsk Forskningsråd for fire år siden, fikk kirurgisk forskning i Helse Stavanger karakteren «excellent» og som ga betydelig drahjelp og energi til å fortsette forskningsarbeidet.

Prestisjetunge The Lancet fulgte opp fra sitt ståsted:
– Anerkjennelsen som ligger i artiklene som The Lancet nå har gitt ut, er også en ny bekreftelse på  at SUS og Vestlandet driver fram forskning på et svært avansert nivå, uttalte daværende forskningsdirektør ved SUS, Stein Tore Nilsen. 

– Drivkraften ligger i den kirurgiske forskningsgruppen, men det er likevel grunn til å trekke fram den gastrokirurgiske forskningen som Jon Arne Søreide står bak og som fortsatt er i sterkt utvikling, The Lancet er blant fire av verdens mest viktige og prestisjefylte tidsskrift vi har innen internasjonal forskning. At SUS sin kirurgiske forskningsgruppe gis plass til to artikler i samme utgave, er en helt fantastisk anerkjennelse, uttalte Nilsen. 

Direkte tale og tydelige synspunkter i det offentlige rom

Jon Arne Søreide har også ofte vært på banen i det offentlige rom. Om det er i debatter, i kronikker eller seminarer, Jon Arne er kjent for direkte tale og tydelige synspunkter.

En av de siste debattene han reiste og deltok videre aktivt i, var da han gjennom Dagens Medisin kritiserte fordelingen av forskningsmidlene i Norge.

– Kreftforeningen gir for mye penger til basalforskning. Denne forskningen er svært viktig, men skal Kreftforeningen ha legitimitet i samfunnet og hos pasienter og pårørende, bør den pasientnære forskningen bli mer tydelig, sa UiB-professor og gastrokirurg Jon Arne Søreide, overlege ved Stavanger universitetssjukehus, i Dagens Medisin.
– Som kliniker er det vanskeligere å komme igjennom med søknader til Forskningsrådet. Jeg mener basalforskning i større grad bør være et offentlig anliggende, med tildeling av midler gjennom Forskningsrådet.

Grunnforskning fikk i fjor (2015) over 3,5 ganger mer midler enn klinisk forskning: Ved tildelingen av 207 millioner kroner fra Kreftforeningen i november i fjor gikk 37,5 prosent av kronene til basalforskning, 10 prosent til klinisk forskning og drøyt 45 prosent til translasjonsforskning, det vil si forskning som bygger bro mellom grunnforskning og klinisk forskning.