Her er vinnerne av forskningsprisen og årets publikasjon

Torbjørn Aarsland tildeles forskningsprisen, mens Øystein Evjen Olsen får prisen for årets publikasjon. På fredagsundervisningen i dag, 17. juni, fikk de hederen og æren de fortjener

Mirjam Klingenberg.
Publisert 27.07.2016
Sist oppdatert 25.08.2017

​– Det er veldig uventet og en stor ære å få denne prisen. Jeg opplever det først og fremst som en stor anerkjennelse av den oppgaven som jeg og de andre prosjektsykepleierne har hatt og fortsatt vil ha for å støtte den gode forskningen ved sykehuset. Prosjektsykepleierne spiller en avgjørende rolle i forskningsprosessen ved å sikre god kvalitet på datainnsamlingen, og motivere og ivareta pasientene når de deltar i forskningsprosjekter. Det er utrolig kjekt at denne rollen løftes frem og anerkjennes på en slik måte. Min fanesak er å arbeide for etablering av sykepleierdrevet forskningspost i sykehuset, sier Aarsland, som nå er rådgiver ved forskningsavdelingen, om utnevnelsen.

Torbjørn Aarsland har hatt mange roller i ulike prosjekt ved Stavanger universitetssjukehus (SUS) gjennom over 30 år. Det begynte med forskning på hjertesykdommer, men etter hvert er hans brede erfaring og kompetanse også brukt på en rekke andre felter på SUS - blant annet å systematisere og formalisere biobankene.

Etter sommeren blir Aarslad pensjonist, men sikret likevel mer forskning i framtiden allerede under prisutdelingen. Han ga nemlig hele forskningsprisen på 40 000 kroner direkte videre til Kenneth Dickstein og hans forskningsprosjekt om hjertesvikt.​

Årets publikasjon til Evjen Olsen

Fagsjef ved mottaksklinikken, Øystein Evjen Olsen, vant årets publikasjon med artikkelen "Redefining clinical leadership for team-course development", som er publisert i det anerkjente tidsskriftet innenfor helseadministrasjon, Journal of Hospital Administration.

Artikkelen handler om ledelsesfaglige utfordringer i den kliniske hverdagen. Du kan lese den her.

– Sammen med våre samarbeidspartnere i SAFER og Universitetet i Stavanger er vi i akuttmottaket veldig takknemlige og ydmyke over å ha mottatt denne prisen. Vi er også takknemlige for at helsesystemforskning og implementeringsforskning blir anerkjent. Det er flott å få synliggjort at helsevitenskap også innebærer forskning og publisering om hvordan vi kan utvikle og forbedre systemene og samhandlingen, og vise frem den enkelte helsearbeiders rolle i en hverdag med høy aktivitet, sier Evjen Olsen.

Til nå har han hatt kurs i klinisk ledelse i team for 109 medarbeidere - som handler om å utvikle egenskaper og bruke verktøy som kan hjelpe den enkelte helsearbeider i den vanskelige prioriteringen i hverdagen. Målet er bedre pasientsikkerhet gjennom større trygghet i rollen som helsearbeider. 

Stående trampeklapp i aulaen

Administrerende direktør, Inger Cathrine Bryne, overrakk prisene til stående trampeklapp i aulaen fredag morgen.

– Det er en stor glede å få dele ut disse prisene, sa Bryne under utdelingen.

Innledningen av utdelingen stod forskningsdirektør Stein Tore Nilsen for. Han tegnet et bilde av all den spennende forskningen som foregår på SUS - blant annet at Helse Stavanger stadig står for en større andel av forskningen i Helse Vest. 162 SUS-medarbeidere har doktorgrad i dag, og 28 er professorer.

Du kan gratulere vinnerne på SUS sin facebookside.

Forskningsprisen

  • Pris som har vært delt ut nesten årlig siden 1992.
  • Prisen er på 40 000 kroner og skal brukes til videre forskningsrelatert aktivitet.
  • Deles ut til forskere/forskningsmiljøer som har bidratt vesentlig til forskning ved Stavanger universitetssjukehus.
  • Årets forskningspris hadde tre nominerte kandidater.
Årets publikasjon
  • Deles ut for fjerde gang.
  • Prisen er på 10 000 kroner og skal brukes til videre forskningsrelatert aktivitet.
  • Vinneren skal fortrinnsvis være førsteforfatter.

 

Komiteen om AarslandKomiteen om Evjen Olsen
​​"Hans store arbeidskapasitet og systematiske arbeidsmåte har vært avgjørende for etableringen av flere robuste forskningsmiljøer ved sykehuset. Komiteen vil dessuten tillegge at Aarslands faglige dyktighet blir styrket og ytterligere befestet gjennom den store rollebevisstheten og personlige integriteten som han utviser. Han framstår som ærlig og direkte i samarbeidet med sine nære og fjernere kollegaer. Når dette kombineres med vennlighet, blir Aarsland en forsker som stimulerer til samarbeid."​​"Komiteen erkjenner at dette er et forskningsmessig landskap som det kan være vanskelig å analysere på systematiske og etterrettelige måter. Like fullt er det vesentlig at også ledelse av klinisk virksomhet, og ikke bare klinisk arbeid i seg selv, så langt som mulig bygges på forskningsmessig etterprøvd kunnskap."

 Komiteen har bestått av Hartwig Körner, Ingvild Morken og Geir Sverre Braut.

21.06.16