Forskningssymposium: Som en fin skoledag i faget forskning

Det ble akkurat som Stein Tore ville ha det - avslutningssymposiumet for den avgående forskningsdirektøren på SUS - fikk oss til å føle at vi satt på skolebenken igjen og faget var forskning i videste forstand: Om organisering, om bygging og utvikling, om grunnforskning, om spissing i forskningen og betydningen forskningen har for Stavanger universitetssjukehus.n

Gottfred Tunge. Foto: Svein Lunde, SUS.
Publisert 29.12.2016
Sist oppdatert 14.09.2017

31793119611_e0dfef7ef8_k.jpg

Stein Tore Nilsen med Houston ordfører Sylvester Turner sin offisielle plakett der "The Stein Tore Nilsen Day" er nedtegnet og redegjort for.  Hatten som fulgte utmerkelsen, var en ytterligere markering av at nå er avgående forskningsdirektør Nilsen også for en ekte texaner å regne.

Forskningen sto i sentrum denne fine dagen rett før julefeiringen. Det gjorde selvsagt også avgående forskningsdirektør Stein Tore Nilsen. Ikke fordi han bidro inn i selve symposiumets program, men fordi han og forsamlingen fikk en overraskelse fra selveste ordføreren i Houston; Texas, Sylvester Turner:

8. desember er herved utpekt offisiell "The Stein Tore Nilsen Day" i Houston. Som takk for det mangeårige samarbeidet mellom University of Texas MD Andersen Cancer Center og SUS, er Stein Tore Nilsen blitt  beæret av vennskapsbyen vår i USA.

Det var Saba Abashawl ved ordførerns kontor i Houston som sto for denne markeringen og med seg på veien fikk Stein Tore Nilsen også en ekte Texas-hatt.

Kvalitet og spissing innen forskning nødvendig

Forskningens plass og utvikling var et gjennomgangstema i symposiumet blant flere av foreleserne (trykk for å se programmet). Og de var alle meget tydelige på at kvalitet og spissing i forskningen var helt nødvendig dersom ambisjonene var å følge med og delta i utviklingen globalt. Her ble det pekt på konsentrasjon om fag og kvalitet, nødvendigheten av å være oppdatert på den aller siste internasjonale forskningen og at egne forskere aller helst deltar i forskningsnettverk regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

I denne utviklingen må man også tilpasse seg at forskningsutviklingen går stadig raskere - noe som bidrar til at nye behandlingsmetoder anvendes mye raskere i dag enn for bare 10-15 år siden. Veien fra forskning til klinisk praksis er kortet betydelig ned. Det er en utvikling som bare fortsetter.

Du må dyrke talentene for å få resultater

I dette bildet vil jeg si at mitt utgangspunkt for å bidra til forskningen ved Stavanger universitetssjukehus har vært å vektlegge kvalitet innenfor prioriterte områder, understreket Stein Tore Nilsen i sin avsluttende oppsummering.

Vi hadde aldri vært der vi er i dag dersom vi hadde smurt midlene tynt ut over og latt det være med det. Det må spissing til, du må dyrke talentene for å få resultater. En slik stratgi har brakt oss videre år for år, og jeg håper at det grunnlaget er så godt at forskningen på SUS fortsetter å bidra til utviklingen innenfor helsefagene også i årene som kommer, sa Stein Tore Nilsen.