Forskningsstrategien

Forskningen ved SUS skal være en integrert del av diagnostikk og pasientbehandling ved alle sykehusets enheter. Den skal styrke det kliniske arbeidet og forsterke vår posisjon som universitetssykehus. Forskningen skal være på et høyt internasjonalt nivå.

​Strategiske hovedpunkter 2017-2025

Les hele strategien (pdf, 2MB)

Stavanger universitetssjukehus skal:

  1. skape flere sterke forskningsmiljøer
  2. styrke den kliniske forskningen
  3. forbedre forskningsorganiseringen og forskningsstøttefunksjonene
  4. utvide vårt internasjonale forskningssamarbeid
  5. aktivt samarbeid med brukerne om forskningen
  6. integrere forskningen i alle deler av nytt sykehus (SUS 2023)
  7. utvikle forskning innenfor prioriterte satsingsområder for sykehusdriften
Sist oppdatert 01.12.2021