Landskapsbilde

Forskergruppe for miljøterapi og sykepleie innen psykisk helse og avhengighet

Miljøterapi er en kompleks tilnærming som representerer grunnleggende tankesett, holdning og samhandling for personer som trenger hverdagslig omsorg og oppfølging knyttet til psykisk uhelse.

​Det er en planlagt og faglig begrunnet terapeutisk virksomhet. Mål med miljøterapi er å legge til rette for personlig vekst og tilfriskning på ulike måter. Miljøterapi bygger på terapeutiske relasjoner preget av samhandling, anerkjennelse og respekt

Målet for denne forskningsgruppen er å stimulere til forskning som innbefatter forbedring og utvikling av ny kunnskap om miljøterapi; små eller større tiltak; holdninger, relasjonsarbeid og samhandling; implementering av nye metoder, ledelse, og organisering av miljøterapi.

Forskningsprosjekter

Vi inkluderer forskning på små eller større tiltak i miljøterapien; holdninger, relasjonsarbeid og samhandling; implementering av nye metoder, ledelse, og organisering av miljøterapi. Gruppen er tverrfaglig og forskningsprosjekter omhandler miljøterapi både i direkte møte med pasienten, organisering av miljøterapi og ledelse knyttet til miljøterapeutiske tiltak, - uavhengig av profesjon. Gruppen ligger underlagt KPHV.

Samarbeid og aktivitet

 • Aktive interne forskere: Kristine Rørtveit (professor og klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie, Forskningsavdelingen og UiS), Inge Joa (førsteamanuensis og psykiatrisk sykepleier TIPS og UiS), Agnete Wersland (Stavanger DPS) (Phd løp).

 • Eksterne samarbeidspartnere/medlemmer: Lise Beyene (VID og UiS), Trond Grønnestad og Unn Hammervoll (UIS), Siv Hilde Berg (UiS) (alle førsteamanuensis), Jorunn Skjærpe (Phd kandidat UIS), Anne Martha Kalhovde (førsteamanuensis og psykiatrisk sykepleier, JDPS),

 • Prosjekter som utgår fra forskergruppen, hvor minst ett er et PhD prosjekt:

   • Agnete Wersland (phd-prosjekt) mentaliseringsbasert miljøterapi

   • Rørtveit, Joa, Wersland og Beyene – oversiktsartikkel om  miljøterapi (startfase)

 • Forskergruppen planlegger fire forskningsmøter pr år: to på vår og to på høsten

 • Forskergruppen har flere aktive forskere som publiserer i internasjonale tidsskrift

​Medlemmer

Inge Joa (UiS, SUS), Jon Vidar Strømstad (SUS), Agnethe Wersland (UiS, SUS), Anne Martha Kalhovde (Jæren DPS), Jan Erik Nilsen (SUS), Trond Grønnestad (UiS), Unn Hammervold (UiS), Ingvill Trana (SUS), Kristine Rørtveit (UiS, SUS), Jorunn Nærland Skjærpe (SUS), Lise S. Beyene (UiS)

Kontakt inge.joa@sus.no eller kristine.rortveit@sus.no  Sist oppdatert 17.04.2023