Illustrasjonsbilde av prøver i lab.

Antimikrobiell resistens (AMR)

Antimikrobiell resistens (AMR) utgjør en stor trussel mot den globale folkehelsen; gjennom forskning og økt kunnskap vil vi bidra i kampen mot AMR.

Hvis antibiotika skal forbli et globalt fellesgode for kommende generasjoner, må vi sette oss ambisiøse mål for arbeidet mot antibiotikaresistens.

Fra Nasjonal strategi mot Antibiotikaresistens 2015-2020
 

Antimikrobiell resistens (AMR) utgjør en stor trussel mot den globale folkehelsen. På verdensbasis dør anslagsvis 700 000 mennesker årlig på grunn av infeksjoner forårsaket av antibiotikaresistente bakterier og andre resistente mikrober (malaria, hiv/aids og tuberkulose). Dette tallet er forventet å øke til 10 millioner i 2050 dersom verdenssamfunnet ikke iverksetter effektive tiltak.

Forskning og samordnet globalt arbeid for å begrense videre utvikling og spredning av AMR, er høyt prioritert på agendaen til Verdens helseorganisasjon (WHO) og politiske ledere i mange land, inkludert Norge.

Helse Stavanger HF besluttet i 2016 en strategi for foretakets arbeid mot AMR, hvor forskning er ett av fire fokusområder. Forskningsgruppen vår ble etablert våren 2018, og vi har som mål å bidra med ny kunnskap i den globale kampen mot AMR.

Forskningsprosjekter

The Norwegian Klebsiella pneumoniae study (NOR-KLEB)

In The Norwegian Klebsiella pneumoniae study (NOR-KLEB), we are studying the population structure, virulence, and antimicrobial resistance (AMR) traits in human carriage and clinical isolates using large-scale whole genome sequencing. Furthermore, we focus on the burden of human disease caused by K. pneumoniae and the association of AMR, virulence, and clonal traits on patient outcome.

NOR-KLEB includes three sub-studies:

  1. a retrospective study including a historical collection of more than 1000 clinical K. pneumoniae isolates from most Norwegian hospitals;
  2. a prospective multicenter bacteremia study (NORKAB) with 13 collaborating Norwegian hospitals;
  3. a population based human carriage study using a large cohort of the Tromsø population study (The Tromsø 7 study).

Moreover, the project comprises international partnership with the University of Melbourne and Institùt Pasteur in Paris. As the research activities within NOR-KLEB are limited to the human sector, we recently established The Norwegian K. pneumoniae network, NOR-KLEB-NET (http://nor-kleb.net), which includes partners from the human, veterinary and marine sectors. NOR-KLEB-NET focus on the evolution and spread of AMR in K. pneumoniae from a “One Health” perspective, encompassing this pathogen’s ability to colonize and disseminate between humans, animals, food, and environment – and to cause clinical infections in humans and animals.

ESBL producing E. coli causing urinary tract infections

E. coli is the most frequent cause of community acquired urinary tract infections in Norway. Although ESBL-producing E. coli are frequently found susceptible to mecillinam when tested in vitro, the clinical efficacy of pivmecillinam is uncertain.

In a prospective, multicentre study, ESBL-producing E. coli isolates from eight laboratories in Norway were included. Criteria for inclusion were monobacterial growth of ≥ 1000 ESBL-producing E. coli per mL urine isolated from women ≥ 16 years old suffering from ca-UTIs and treated with pivmecillinam.

Aims of the study:

  • To compare the clinical and bacteriological outcome of pivmecillinam treatment for community acquired urinary tract infections caused by ESBL-producing E. coli versus non-ESBL-producing E. coli in an out-patient setting.
  • To assess whether specific antimicrobial resistance genes play a part in clinical and/or bacteriological response to pivmecillinam treatment of ESBL producing E. coli versus non-ESBL controls.
  • To assess risk factors of community acquired urinary tract infections caused by ESBL producing E. coli compared to infections caused by non-ESBL controls.

Samarbeid

Nasjonale samarbeidspartnere

Internasjonale samarbeidspartnere

Medlemmer

Forskningsgruppen vår er satt sammen av leger som er spesialister eller under spesialisering innen infeksjonsmedisin, smittevern og/eller medisinsk mikrobiologi, molekylærbiologer, bioingeniører og en bioinformatiker. For øyeblikket har vi fire medlemmer med doktorgrad, to stipendiater (UiO og UiB) og en masterstudent (UiS).

Leder og kontaktperson for forskningsgruppen

Iren Høyland Löhr, ph.d (avdelingsoverlege og postdok)
e-post: iren.hoyland.lohr@sus.no 
mobil: 97134527

Medlemmer (per juni 2018)

Åse Berg, ph.d (overlege og postdok)
Heidi Syre, ph.d. (overlege)
Eva Bernhoff, ph.d.(molekylærbiolog og forsker)
Marit Hetland, MSc (bioinformatiker)
Aasmund Fostervold (overlege og stipendiat)
Marianne Bollestad (LIS og stipendiat)
Lars Kåre Kleppe (overlege)
Elisebet Haarr (overlege)
Olav B. Natås (overlege)
Monica Romstad (overlege)
Louise Kindingstad, MSc (molekylærbiolog)
Mona Lütcherath, MSc (molekylærbiolog)
Anita Løvås Brekken, MSc (bioingeniør)
Ragnhild Omholt (bioingeniør)
Gunnhild Kittang (LIS)
Hilde Fardal (LIS)
Øyvind Misund Hernes (LIS)
Rut Undheim (LIS)
Ragna Bakksjø (masterstudent)​

Antibiotikaresistens.no

Antibiotikaresistens.no er en felles internettportal for ulike aktiviteter og institusjoner som arbeider for å motvirke resistensproblemet i Norge.
Bakterier.
Sist oppdatert 25.04.2023