Ambulansearbeidere arbeider med en pasient

Akuttmedisin

Akuttmedisinsk forskningsgruppe driver forskning innen prehospitale tjenester, akutt- og intensivmedisin og anestesi.

​Vi dekker flere fagområder innenfor spesialiteten «anestesi». Det er helsepersonell som forsker på hvordan ambulanse- og luftambulanseoppdrag kan forbedres, og hvordan akutte- og intensiv-medisinske tilstander inne på sykehuset kan håndteres bedre. Det kan være narkose, intensivbehandling og smertemedisin.

Akuttmedisin er behandlingskjeder som redder liv.

Forskningsprosjekter

Pågående doktorgradsprosjekter

 • Effects of mulitdisciplinary in-situ simulation training in emergency non-operating room anesthesia care (Caroline Fugelli)
 • Cardiologi (Thomas Andersen)
 • Assessing a new package of technology and training to enhance adherence to neonatal resuscitation guidelines and improve neonatal outcome (Joanna Haynes)
 • Simulation based team training of non-technical skills among anaesthetic staff (Anne Strand Finstad)
 • The impact of the Norwegian National Campaign "Saving lives together" CPR providers’ situation awareness – the missing link? (Hege Kristin Kjærvoll)
 • Prosjekt Stavanger Occult Pneumothorx Study (STOP study) (Nina Gjerde Andersen)

Fullførte doktorgradsprosjekter

 • Defining core data for continuous benchmarking in pre-hospital critical care (Kristin Tønsager, 2020)
 • The impact of bystanders and Helicopter Emergency Medical Services on survival after out-of-hospital cardiac arrest based on current guidelines (Wenche Mathiesen †, 2019)
 • Pre-hospital emergency endotracheal intubation in comatose trauma patients - an evaluation of current evidence base, assessment and outcome (Espen Fevang, 2019)
 • Kvalitet og sikkerhet i ambulansehelikoptertjenesten (Håkon Bjorheim Abrahamsen, 2016)
 • Epidemiology, treatment and outcome of out-of-hospital cardiac arrest (Thomas Lindner, 2015)
 • Ultrasound detection of pneumothorax – Development of a porcine pneumothorax model to assess and teach lung ultrasound diagnostics (Nils Petter Oveland, 2013)
 • Optimising basic skills in adult cardiopulmonary resuscitation (Conrad Bjørshol, 2012)
 • Approporatie interventions to reduce perinatal mortality and morbidity in low-resourced settings (Hege Ersdal, 2012)
 • Therapeutic Hypothermia after out-of-hospital cardiac arrest – implementation and clinical management (Michael Busch, 2012)
 • Severity of illness and short-term outcomes in Scandinavian intensive care medicine (Kristian Strand, 2011)
 • Differences in intensive care. Nurses’ and physicians’ inter and intraprofessional understanding of protocol directed weaning from mechanical ventilation (Brit Sæthre Hansen, 2009)
 • Anesthesia and gastric content. New methods and new trends (Eldar Søreide, 1995)

Stiftelsen Norsk luftambulanse

Flere av de prehospitale prosjektene våre har vært finansiert av og gjennomført i samarbeid med Stiftelsen Norsk luftambulanse (norskluftambulanse.no).

Brukermedvirkning

Vi har flere organisasjoner (brukere) involvert i Sammen redder vi liv: Norges Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Norsk Resuscitasjonsråd, Norsk Førstehjelpsråd, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL), Norske kvinners Sanitetsforbund, Stiftelsen Norsk Luftambulanse, Nasjonalt kompetansesenter for akuttmedisin (NAKOS).

Videre har vi flere prosjekter sammen med NAKOS (https://www.nakos.no/) norsk hjertestans register, SINTEF (https://www.sintef.no/en/all-laboratories/minalab/), Folkehelseinstituttet og Universitetet i Tromsø.

Internasjonalt

Safer Births (www.saferbirths.com) er et stort internasjonalt prosjekt som ledes av Hege Ersdal (Akuttmedisinsk forskningsgruppe). Vi har samarbeidspartnere i mange land inkludert Tanzania, Malawi, India, Uganda, Kongo, Nepal, Nederland, Australia, USA, Sverige, Italia, og Danmark.

Medlemmer

Pågående doktorgradsprosjekter

Caroline Fugelli
Thomas Andersen
Joanna Haynes
Anne Strand Finstad
Hege Kristin Kjærvoll
Nina Gjerde Andersen

Fullført doktorgrad

Kristin Tønsager
Wenche Mathiesen†
Espen Fevang
Håkon Bjorheim Abrahamsen
Thomas Lindner
Nils Petter Oveland
Conrad Bjørshol
Hege Ersdal
Michael Busch
Kristian Strand
Brit Sæthre Hansen
Eldar Søreide

Assosiert medlem

Stephen Sollid
Per Kristian Hyldmo
Hans Morten Lossius

Kontakt

Hege Ersdal (leder)
hege.ersdal@safer.net

Conrad Bjørshol (prehospital forskning)
conrad.bjorshol@sus.no

Kristian Stand (intensiv forskning)
kristian.strand@sus.no

Thomas Lindner (RAKOS)
thomas.werner.lindner@sus.no

Nils Petter Oveland (SEARCH)
nils.petter.oveland@me.com

Sist oppdatert 14.04.2023