HELSE STAVANGER HF

Forskningsgrupper

Stavanger universitetssjukehus har forskningsgrupper innenfor ulike fagområder. Forskningsgruppelederen er som oftest en professor eller seniorforsker med fast ansettelse på sykehuset. For å være forskningsgruppe ved SUS må gruppen ha høy faglig kompetanse, aktivitet og forskningsproduksjon.

NB! Oppdatering av siden er pågående, og det vil fortløpende bli publisert informasjon om flere forskningsgrupper.

    • Angst- og stemningslidelser

     Kontakt forskningsgruppens leder: Liv Sand 
     E-post: liv.sand@sus.no

    • Barne- og ungdomsmedisin

     Kontakt forskningsgruppens leder: Knut Øymar
     E-post: knut.asbjorn.alexander.oymar@sus.no

    • Indremedisin

     Kontakt forskningsgruppens leder: Inga Strand Thorsen
     E-post: inga.strand.thorsen@sus.no

    • Kvinnesykdommer og fødselshjelp

     Kontakt forskningsgruppens leder: Ragnar Kvie Sande
     E-post: ragnar.sande@sus.no

    • Øyesykdommer

     Kontakt forskningsgruppens leder: Vegard Asgeir Forsaa
     E-post: vegard.asgeir.forsaa@sus.no​​​​​

    Etablerte forskningsbiobanker

    Dine rettigheter og forskernes forpliktelser knyttet til forskningsbiobanker.
    Finn ut mer
    En blå boks med et blått lokk og en blå boks med hvit bakgrunn

    Forskningsavdelingen

    Forskningsavdelingen har medarbeidere som jobber med forskerstøtte, i tillegg til en rekke forskere, stipendiater og post-dok ansatte.  Vi tilbyr rådgivning og infrastruktur (utstyr, ressurser og tjenester) til forskere som driver med forskning ved sykehuset. Ta kontakt med oss dersom det er noe du lurer på ved oppstart eller drift av ditt forskningsprosjekt. Vi holder til i Forskningens hus. Forskningsavdelingen består også av Undervisningsavdelingen, Seksjon for innovasjon, Seksjon for biostatistikk og Forskningsposten.
    Finn ut mer
    Hvitt hus, med skilt der det står Forskningens hus
    Sist oppdatert 25.03.2024