Forskningsbiobank PBCB

​Prospective Breast Cancer Biobank

Regionalt biobank-ansvarlig: Prof. Gunnar Mellgren, HUS
Lokalt biobank-ansvarlig SUS: Prof. Håvard Søiland
REK Nord sak: 2010/1957

Den generelle forskningsbiobanken PBCB er et regionalt samarbeid mellom Haukeland Universitetssjukehus (HUS) og Stavanger Universitetssjukehus (SUS) der vi samler inn biologisk materiale fra brystkreftpasienter. 

Materialet vil bli benyttet til pågående og fremtidig brystkreftforskning ved SUS/HUS og med samarbeidende institusjoner i inn og utland. Spesielt for PBCB er den systematiske og brede innsamlingen av blodprøver, som vil danne et unikt grunnlag for en bedre biologisk forståelse av brystkreft, bl.a. med bedre biomarkører for diagnostikk, prognose og prediksjon av behandlingsresponsen. Forskningen vil også legge grunnlag for å utvikle nye medikamenter eller behandlingsmetoder.

Ved SUS startet innsamlingen av biologisk materiale til PBCB i overgangen 2012/2013. Til nå er det inkludert over 300 pasienter i Stavanger. De inkluderte pasientene vil følges regelmessig i 11 år med en spørreskjemapakke hvert år og blod- og urinprøver hvert halvår. Blodprøvene vil bli lagret i PBCB for fremtidig forskning i prosjekter godkjent av Regional Etisk Komite.

Ved SUS skjer oppfølging av pasientene i samarbeid mellom Bryst- og endokrinkirurgisk seksjon ved Kirurgisk avdeling og Kreftavdelingen.

Sist oppdatert 14.04.2023