Et nærbilde av en handlekurv

Forskningsbiobank for blod- og kreftsykdommer

Ansvarshavende: Bjørnar Gilje, Avdeling for blod- og kreftsykdommer.

Etisk godkjenning: REK Vest 2014/1615

Ved avdeling for blod og kreftsykdommer er et overordnet mål å forbedre diagnostikk og behandling gjennom forskning.  Hensikten med den generelle biobanken er å bygge opp et referansemateriale for framtidig forskning på blod- og kreftsykdommer. Biobanken inneholder biologiske prøver fra flere kilder, både eldre spesifikke forskningsbiobanker og ny-innsamlede prøver fra pasienter som får behandling i avdelingen, samt friske kontrollpersoner som ønsker å bidra til forskning. All innsamling av prøver er basert på informert  samtykke. Ny-innsamlede prøver av pasienter tas fortrinnsvis i forbindelse med rutinemessig prøvetaking, vanligvis ved innsamling ekstra blodprøverør, eller overskuddsmateriale fra prøver som tas til vanlig diagnostikk eller til andre spesifikke forskningsbiobanker. Noen av prøvene i biobanken stammer fra eldre forskningsprosjekter, som er avsluttet. Gjenværende prøvemateriale er overført til denne generelle biobanken med godkjenning fra regional etisk komité med håp om utvidet nytteverdi.  Framtidig bruk av materialet i biobanken må godkjennes av regional etisk komité. 

Nedenfor finner du en liste over forskningsprosjekter som har brukt eller bruker prøver fra biobanken. For flere av dem finnes det også lenker som leder videre til mer informasjon og vitenskapelige publikasjoner.

Sist oppdatert 06.03.2024