Disputas: Hvordan har eldre over 80 år det etter kreft operasjon i tykk -og endetarm

Kristina Sundt Eriksen disputerer 07.09.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Stavanger med avhandlingen "Psychosocial and physical factors of importance for recovery from curative colorectal cancer surgery among persons ≥80 years old: a mixed method study".

Publisert 04.09.2023

Kvinne ser inn i kamera. Foto.


Studien viste at rekonvalesens etter gjennomgått tykk- eller endetarmskreft operasjon for personer 80 år og eldre er en kompleks prosess påvirket av blant annet personens mestringsevne, tilgjengelige ressurser og opplevde utfordringer. Første tiden etter operasjonen var krevende for de fleste hvor manglende informasjon i tillegg til fysiske og psykososiale problemer og det å få en stomi etter  kreftoperasjonen opplevdes belastende. Flere av deltakerne hadde i tillegg andre helseproblemer som medførte ekstra utfordringer. En del symptomer etter kreft operasjonen gav seg etter en stund, mens flere vedvarte et til to år og påvirket den eldre personens hverdag. Disse utfordringene kunne medføre at de eldre manglet kapasitet til å mestre rekonvalesensen. Men de eldre var ganske hardføre på tross av utfordringene de erfarte og tilegnet seg ny kunnskap for å mestre hverdagen.

Funnene fra denne studien belyser problemområder med nåværende praksis og er relevant for helsepersonell i spesialist- og kommunehelsetjenesten i deres oppfølging av eldre personer som har gjennomgått operasjon for tykk- eller endetarmskreft.

Personalia

Kristina Sundt Eriksen (f.1987) har master i helse og sosial med fokus på brukerperspektivet fra Universitetet i Stavanger (2012). Doktorgraden går ut fra Universitetet i Stavanger og er finansiert av Stavanger Universitetssjukehus. Kristina er i dag ansatt som førsteamanuensis på Universitetet i Stavanger.

Kontakt: kristina.s.eriksen@uis.no​

Tidspunkt og sted for prøveforelesning

07.09.2023 kl. 09.15.

Oppgitt emne

"Utfordringer og potensiale ved bruk av helseteknologi for eldre med kreft og kognitiv svikt "

Sted

Aula 2 etg. Sydbygg, SUS

Tidspunkt og sted for disputas

07.09.2023 kl. 11.15.

Sted

Aula 2 etg sydbygg, SUS

Bedømmelseskomité

1. opponent: Lone Jørgensen, lektor i klinisk sykepleie, Ålborg universitet, Danmark

2. opponent: Siri Rostoft, professor, Universitetet i Oslo

Administrator: Stig Bjønness, førsteamanuensis, Universitetet i Stavanger

Veiledere

Hovedveileder: Kirsten Lode, Professor, Universitetet i Stavanger

Biveileder: Sissel Iren Eikeland Husebø, professor, Universitetet i Stavanger

Biveileder: Hartwig Körner, professor, Universitetet i Bergen

Leder av disputasen

Eldar Søreide, dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger.

Både disputas og prøveforelesning er åpne for alle interesserte.​