Disputas: Disputerer om fall ved Parkinsons sykdom

Ylva Hivand Hiorth disputerer for graden ph.d. ved Universitetet i Stavanger 20. desember med avhandlingen «Fall ved Parkinsons sykdom».

Publisert 13.12.2016
Sist oppdatert 14.09.2017

ylva.jpg
I doktorgradsarbeidet har Hiorth undersøkt hvordan forekomst av fall utviklet seg de første sju årene og senere ved mer framskreden sykdom.

Hennes forskning viser at fall er svært utbredt blant pasienter med PS, ikke bare ved etablert sykdom, men også blant pasienter som nylig har fått diagnosen. Helsepersonell må derfor identifisere personer med høy fallrisiko tidlig i sykdomsforløpet, slik at forebyggende tiltak kan settes i gang.

I befolkningen over 60 år har én prosent Parkinsons sykdom (PS). Det ventes en økning av sykdomstilfeller i takt med stigende gjennomsnittlig levealder. Forstyrrelser i gangfunksjon og balanse er et velkjent problem med sykdommen, men dette har hittil vært mest studert ved mer framskreden sykdom. Forebygging av fall har derfor ikke vært en del av pasientforløpet i tidlig fase av sykdommen.

Omtrent 25 prosent av nydiagnostiserte pasienter med PS falt i løpet av det første oppfølgingsåret, og forekomsten økte gradvis til 64 prosent. Til sammenlikning falt 72 prosent av pasientene med gjennomsnittlig 16 års sykdomsvarighet. Alder, og spesielt vansker knyttet til holdning, balanse og gange var forbundet med høyere fallrisiko hos nydiagnostiserte pasienter. Personer med PS som nylig hadde falt, rapporterte ofte at de ikke var i stand til å komme seg opp fra gulvet uten hjelp. Usikkerheten bidro til at personene var mindre aktive i hverdagen.

Ylva Hivand Hiorth (41) er spesialfysioterapeut ved SUS. Hun disputerer ved Institutt for helsefag. Hiorth er fra Hauge i Dalane, men er bosatt i Stavanger.

Tidspunkt og sted for prøveforelesning:
20.12.2016 kl. 09.15.
Oppgitt emne: "Aldring og balansekontroll"
Sted: Aulaen, 2. etg Sydbygg, Stavanger Universitetssjukehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
20.12.2016 kl. 11.00
Sted: Aulaen, 2. etg Sydbygg, Stavanger Universitetssjukehus

Kontaktpersoner:
Ylva Hivand Hiorth, Tlf: 51 51 56 84, ylvahi@sus.no
Kandidaten utgår fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger

Bedømmelseskomité:
1. Professor emeritus Rolf Moe-Nilssen Universitetet i Bergen, Norge
2. Førsteamanuensis Jeanette Koht Universitetet i Oslo, Norge
3. Professor Jan Olav Johannessen Universitetet i Stavanger, Norge

Hovedveileder: Overlege, ph.d. Kenn Freddy Pedersen, Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser
Medveiledere: Professor Jan Petter Larsen og ph.d. Kirsten Lode, Helse Stavanger
Leder av disputasen: Håvar Hansen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger