Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling

Vi tilbyr utredning, diagnostikk og behandling av psykiske lidelser og vansker hos barn og ungdom.

Vi har totalansvar for døgntilbudet til barn i aldersgruppen 0-13 år og ungdommer 13-18 år i Sør-Rogaland. Vi har også ansvar for det polikliniske tilbudet for barn/ungdom 0-18 år.

Hos BUPA jobber mennesker med forskjellig utdanning innen psykisk helsearbeid. Det gjelder både sykehusavdelingene og poliklinikkene. I avdelingen er det ansatt ulike fagfolk: Leger, psykologer, sosionomer, pedagoger, fysioterapeut, psykiatriske sykepleiere, barnevernpedagoger og vernepleiere som samarbeider i tverrfaglige team.
Faggruppene har ulike verktøy for utredning og behandling av barn/unge og familier. Ofte blir utredning og behandling lagt opp nokså bredt ved at flere fagfolk bruker ulike metoder samtidig, fordi vansker til barn/ungdommer oftest er sammensatte.

Som regel blir du først henvist til en poliklinikk ikke langt fra der du bor. Her blir du tatt godt imot av en eller to personer som vil snakke med deg om hvordan du har det. Sammen med deg og din familie finner vi ut hva vi kan gjøre for at du skal få det bedre.

På poliklinikkene blir ingen lagt inn. Du kommer til avtalt tid, og reiser hjem igjen etter samtalen med behandleren din. Som pasient får du vite hvilke behandlinger som finnes for dine vansker.
Noen av pasientene våre trenger i en periode litt tettere oppfølging enn en poliklinikk kan tilby. De kan få hjelp på en av sengepostene våre, eller hjemme der du bor (ambulante tjenester).

BUPA samarbeider med deg og/eller foreldrene dine om hvilken type hjelp du skal få. Dette blir skrevet ned i en behandlingsplan.

Vi i BUPA jobber også sammen med andre offentlige instanser, som skole/barnehage, fastlege, helsesøster og barnevern, for å finne frem til det beste behandlingstilbudet for pasientene våre. BUPA kan også kontakte kommunen der du bor for å melde behov for individuell plan. Du kan lese mer om individuell plan på nettsiden til helsenorge.no

Kontakt

Postadresse

Postboks 8100, 4068 Stavanger

Slik finner du fram

BUPA-bygget Stavanger

Gerd-Ragna Block Thorsens gate 25, 4011 Stavanger

Parkeringshus
Parkeringshuset ligger under St. Svithun Hotell, og har 349 parkeringsplasser. Disse er forbeholdt besøkende til Stavanger universitetssjukehus og hotellet.

Korttidsparkering
Det er mulighet for korttidsparkering ved hovedinngangen (max 15 min). ​

Parkering for bevegelseshemmede
Utenfor hovedinngangen (inngang 1) er det fire parkeringsplasser som er forbeholdt bevegelseshemmede.

​Parkering for langtidspårørende
Pårørende må betale full parkeringsavgift de tre første døgnene, deretter vil du kunne å kjøpe parkeringstillatelse til redusert pris.

Ladestasjon for el-bil
Besøkende med el-bil parkerer i parkeringshuset under pasienthotellet, og betaler​ som vanlige gjester.

Les mer om parkering på sus.no/parkering

Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett på å få dekket nødvendige utgifter til reise. Pasientreiser koordinerer transport av pasienter til og fra behandling ved sykehuset. Hvis du har spørsmål, ta kontakt med oss på telefon 05515. Det finnes også nyttig informasjon på helsenorge.no.

Praktisk informasjon

​Det trådløse nettverket er gratis for pasienter, pårørende og besøkende. ​​Se etter gjest.ihelse.net på din mobil eller datamaskin.

Slik får du tilgang

Koble deg til i nettleseren din. Nettverket heter gjest.ihelse.net. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt. Du trenger ikke oppgi andre opplysninger enn det. Brukernavn og passord får du tilsendt som en tekstmelding. Tilgangen varer i 24 dager.

Ekspertrådet

Ekspertrådet er et talerør for ungdom og unge voksne mellom 13 og 30 år som har vært i behandling i klinikk psykisk helsevern for barn, unge og rusavhengige.
Les mer om ekspertrådet
Et møte

Barn og unges helsetjeneste

Et kart over tjenestene for barn og unge med psykiske helseplager
Les mer
4 personer i bakgrunnen, jente i forgrunnen

Søvn

God søvn er positivt for både fysisk og psykisk helse og fungering i hverdagslivet.
Informasjon og tips for bedre søvn
Faktorer som påvirker søvn. Illustrasjon.

Mer informasjon

    Tema

    Her kan du lese mer om noen av de psykiske lidelsene vi arbeider med. Du finner også tips om selvhjelp og tips fra andre brukere og pårørende.
    Se alle temaene
    tegning av et tre. bilde