Behandling

Tympanoplastikk - operasjon i mellomøret

Tympanoplastikk er en samlebetegnelse for ørekirurgi som omfatter strukturer i mellomøret og oftest i kombinasjon med utboring av mastoidalprosessen.

Den vanligste grunnen til tympanoplastikk er kronisk otitt med koleasteatom. Dette er en tilstand hvor hud fra trommehinnen vokser inn i mellomøret og tinningbenet. Dette fører til destruksjon av ben og ofte også mellomøreknoklene. All hud må da fjernes og eventuelle skader repareres i form av mellomøreprotese og trommehinnerekonstruksjon. 

Formålet med operasjonen er å reparere eller erstatte trommehinnen, og å gjenopprette forbindelsen mellom trommehinnen og platen til stigbøylen. På denne måten kan lyden overføres fra trommehinnen til det indre øret. Dersom operasjonen omfatter øreben, kalles den ossikkelplastikk.

Før

I forkant av inngrepet må det avklares om du har andre sykdommer eller om du bruker medisiner som kan ha betydning for operasjonen eller narkosen. Dersom du bruker blodfortynnende medisiner må det avklares med din fastlege om du kan slutte med disse før operasjonen.

Du blir eventuelt innkalt til en forundersøkelse ved høresentralen 1-2 uker før operasjonen. Her møter du en lege som undersøker deg i øre-nese-halsområdet, og du vil få informasjon om operasjonen, og om forholdsregler før og etter operasjonen. 

Blodprøver tas innen 14 dager før operasjonen (ved behov).

Du kan bruke Emla bedøvelseskrem i begge albuebøyninger en time før blodprøven skal tas. Emla kan kjøpes reseptfritt på apotek. 

Les om faste og andre forberedelser du må gjøre før operasjonen her.

På operasjonsdagen

Dusj og vask håret hjemme på operasjonsdagen eller kvelden før.

Du kan bruke Emla bedøvelseskrem på begge håndrygger ca. 1 time før oppmøte. Kremen bedøver området hvor narkosemiddelet settes.

Du møter fastende på sengepost 2AB eller Dagkirurgi øst til avtalt tid. Her møter du personell som tar imot deg og du får utdelt sykehusklær og seng. Vi har låsbare skap til dine personlige eiendeler.

Vær forberedt på at det kan bli noe venting før det er klart til operasjon.

For å redusere smerter etter operasjonen vil eldre barn, ungdom og voksne få smertestillende medisiner før operasjonen. Yngre barn får smertestillende medisiner under operasjonen.  

Under

Operasjonen blir utført i narkose. Man går inn bak øret eller via øregangen. Sykelig vev fjernes fullstendig fra mellomøret. Øreknoklene endres eventuelt for å bedre bevegelighet og lydledning. Om nødvendig setter man inn en protese bestående av enten eget øreben eller Titan. I de aller fleste tilfeller vil legen lage et snitt bak øret for å hente en muskelhinne som skal brukes til å tette trommehinnen. Noen ganger brukes brusk fra ytre øre. Transplantatet støttes opp med gelfoam i mellomøret og tampong/bandasje i øregangen.

I den første tiden etter operasjonen kan du oppleve bobling/lyder i det opererte øret. Dette er normalt og kommer som følge av at gelfoam absorberes. 

Vanligvis er det lite smerter etter inngrepet, men har du behov for smertestillende medisin, kan du bruke Paracetamol (Paracet, Panodil, Pinex). Disse kjøpes reseptfritt på apoteket.

Etter

Du får en utskrivingssamtale med lege før hjemreise.

Den ytre bandasjen blir fjernet, men du må beholde bandasjen i øregangen til du skal på kontroll.

Sykemelding eller fravær fra barnehage/skole: 1-3 uker

Du får skrevet ut en sykemelding på forundersøkelsen eller før hjemreise.

Foreldre til barn som har blitt operert har rett til pleiepenger fra første fraværsdag. Ved behov for pleiepenger, søker du om dette til NAV. Du får utlevert fraværserklæring til skolen før hjemreise.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Kontroll/oppfølging

Du drar på kontroll hos legen som har operert deg etter 2 til 3 uker (avhengig av type operasjon) hvor innerste bandasje og sting fjernes.

Hørselstest tas ca. 3 måneder etter operasjonen.

Aktivitet

Det er normalt å føle seg litt svimmel, og du bør derfor holde deg i ro den første uken etter operasjonen.

Du må ikke løfte tungt eller bøye deg til gulvet. Unngå enhver form for fysisk aktivitet som øker pulsen og blodtrykket de 4-5 første ukene.

Andre forholdsregler

  • Du må ikke snyte deg kraftig de første 2 ukene etter operasjonen. 
  • Du kan ikke reise med fly de første 2 ukene etter operasjonen.

Dusj/bad

Du kan dusje og vaske håret, men du må unngå å få vann i området rundt det opererte øret.

Vær oppmerksom

Ved alle kirurgiske inngrep kan det oppstå komplikasjoner, den vanligste komplikasjonen er infeksjon.

Tegn på infeksjon kan være: Sykdomsfølelse, feber og økende smerter i øret.

Ta direkte kontakt med sykehuset dersom du har tegn til komplikasjoner.

Kontakt

Østbygget Department of ear, nose, throat

Kontakt Department of ear, nose, throat

Oppmøtested

Østbygget, 2. etasje. Følg gule striper fra hovedinngangen. Bruk heisen bak kantina.


Betongbygg med skyvedør. Foto.

Østbygget

Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8, 4011 Stavanger

Transport

​Det er flere busstopp langs med sykehusets område, både i Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate, Fylkeslege Ebbells gate og Ullandhaugveien.
Ved hovedinngangen, inngang 2, inngang 6 og i hovedinngangen ved Psykiatrisk divisjon står det sanntidsskjermer der du kan se når bussene kommer og går.

​Våland
Nærmeste togstasjon er Paradis stasjon. Denne ligger om lag én kilometer fra hovedbygget.

Se Kolumbus eller nettbuss for ruter og rutetider.