Behandling

Skjev neseskillevegg (septumplastikk)

De fleste mennesker har en mer eller mindre skjev neseskillevegg. Dette er helt normalt og uproblematisk. Hos noen er derimot forskyvingen så stor at pustefunksjonen gjennom nesen ikke fungerer optimalt. Årsaken til skjev neseskillevegg kan være medfødt eller komme som følge av et traume/slag mot nesen allerede i tidlig barndom.

Vevet i ansiktet og nesen endrer seg med alder. Som følge av dette kan pasienter som har passert 40 år merke økt nesetetthet. En tidligere ubetydelig forskyving av neseskilleveggen kan dermed bli mer problematisk med årene.

Et typisk symptom på skjev neseskillevegg er nesetetthet (ensidig eller på begge sider). Andre symptomer kan være hodepine, bihuleinfeksjon, snorking og nedsatt luktesans.

Operasjon på neseskilleveggen gjennomføres som oftest i narkose, men kan også gjøres med lokalbedøvelse. Inngrepet utføres enten dagkirurgisk eller som inneliggende, vanligvis 1 døgn.

Før

Les om faste og andre forberedelser du må vite om her

Diagnostisering gjøres ved en grundig undersøkelse av nesen, gjerne med en spesiell type kikkert (skop). I noen tilfeller kan testing av gjennomstrømming eller volumet i nesen også være nyttige undersøkelser. Det er som regel ikke nødvendig å ta røntgenbilder.

I forkant av inngrepet må det avklares om du har andre sykdommer eller om du bruker medisiner som kan ha betydning for operasjonen eller narkosen. Særlig er det viktig å vurdere blodfortynnende medikamenter. Dette må avklares før operasjonsdagen, enten med øre-nese-hals-legen, øre-nese-hals poliklinikk eller fastlegen din.

Under

Operasjonsdagen

Dusj of vask håret hjemme samme dag, eventuelt kvelden før.

Til deg som skal til dagkirurgisk operasjon

Du møter fastende til avtalt tid. Her møter du personell som tar imot deg og gir deg videre informasjon. Du vil også bli undersøkt av lege, og får informasjon om inngrepet før operasjonen. Du får utdelt sykehusklær, og vi har låsbare skap til dine personlige eiendeler. Vær forberedt på at det kan bli noe venting før det er klart til operasjon.

Til deg som skal innlegges på sengepost 2AB

Blodprøver tas innen 14 dager før operasjonen. 

Du møter fastende på sengepost 2AB (øre-nese-hals) til avtalt tid. Her møter du personell som tar imot deg og gir deg videre informasjon. Du får utdelt sykehusklær. Vi har låsbare skap til dine personlige eiendeler. Vær forberedt på at det kan bli noe venting før det er klart til operasjon.


Om operasjonen

Operasjonen foregår gjennom neseborene. Her korrigeres både brusk og bein på neseskilleveggen slik at det blir tilstrekkelig plass på begge sider. Avslutningsvis støttes skilleveggen opp med plater. Som oftest brukes Silastic plater (et mykt og gummiaktig materiale), som sys fast på innsiden av nesen. Platene gror ikke fast og fjernes ukomplisert cirka en uke etter operasjonen. 

I tillegg legges det inn tamponade i begge nesebor. Dette er for å stanse eventuelle blødninger og gi ytterligere støtte. Det brukes enten tamponader som vil løse seg opp og komme ut som slim etter noen dager, eller noe kraftigere tamponader som fjernes etter én til to dager. 

I enkelte tilfeller trenger du hverken plater eller tamponader, og kan oppnå stabile forhold kun med noen sting som settes inn i nesen.

Etter

Til deg som har fått dagkirurgisk behandling

Etter operasjonen må du observeres i minimum 1 time. En lege undersøker deg før hjemreise. Du må ha følge hjem, ikke kjøre bil selv og ikke være alene den første kvelden og natten etter operasjonen.

Til deg som er inneliggende

Du overnatter på sengepost 2AB eller på pasienthotellet. Ved overnatting på pasienthotellet observeres du minimum 1 time før du kan sjekke inn. Du kan ikke være alene den første kvelden og natten etter operasjonen, og må derfor ha en voksen pårørende (over 18 år) med deg på hotellrommet. Hotelloppholdet for pasient og en pårørende blir dekket av sykehuset. Neste dag møter du på 2AB ca. kl. 09.00 til en utskrivingssamtale med lege.

Saltvannsskylling av nesen

Det er viktig å skylle nesen godt med saltvann allerede fra dagen etter operasjonen eller etter at eventuelle tamponader er fjernet. 

Du kan kjøpe ferdig utblandet saltvann på apoteket, eller lage dette selv. Kok opp 1 liter vann og tilsett 1 spiseskje salt. Saltvannet skal ha kroppstemperatur ved bruk. Det anbefales skylling 3–4 ganger daglig fram til første etterkontroll, eller i minimum 2 uker. Du kan bruke sprøyte eller nesehorn.

Sykemelding

De fleste får sykemelding i syv til ti dager. Dette kan variere etter inngrepets art og hvilken type jobb du skal tilbake til.

Kontroll og oppfølging

  • Kontroll etter én til to dager for å fjerne tamponader i nesen.
  • Kontroll etter syv til ti dager for å fjerne plater i nesen.

Ytterligere kontroller avtales eventuelt med legen.

Dersom du er henvist til operasjon av privat øre-nese-hals-spesialist, skal kontrollene foregå her. Du må selv ta kontakt for å bestille time.

Trening/aktivitet

Du bør ikke trene eller utføre noen form for kontaktidrett/ballspill de første 2 ukene etter operasjonen. Unngå også tunge løft og å bøye hodet for langt ned. Etter 2 uker kan du starte forsiktig og øke treningen gradvis. Det beste er å begynne med utholdenhetstrening og deretter øke forsiktig med styrketrening.

Dusj/bad

Dagen etter operasjonen kan du dusje fra halsen og ned, men du bør vente med hårvask ytterligere én dag. Det er viktig å ikke bruke for varmt vann, da dette kan øke blødningsfaren.

Bruk av nesespray

En del pasienter bruker regelmessig nesespray som for eksempel Nasonex, Avamys, Rhinokort eller Fluitide nasal. Du kan vente syv dager etter operasjonen før du bruker nesespray igjen, da det er hevelse, skorper og gammelt blod i nesen den første tiden etter operasjonen.

Når kan du snyte deg?

Du bør ikke snyte deg de første 10 dagene etter operasjonen. Ved snyting/blåsing oppstår det et forholdsvis høyt trykk i nesen. Dette kan fremprovosere blødninger og er ikke bra for tilhelingsprossessen. Det er derimot helt greit å trekke innover.

Generelt kan du føle deg litt tettere i nesen de første dagene etter operasjonen fordi slimhinnene reagerer med hevelse etter kirurgi. Når platene fjernes etter ca. 1 uke vil nesen som regel kjennes åpen.

Unngå varm mat og drikke i to dager etter operasjonen på grunn av blødningsfare. Det er ikke uvanlig med noe siving av blodtilblandet sårvæske de første 2 dagene etter operasjonen, men ta kontakt dersom det blør kontinuerlig eller i store mengder. Ta også kontakt ved tegn på infeksjon, som feber, smerte eller nedsatt allmenntilstand.

Vær oppmerksom

Sjeldne komplikasjoner

Enkelte pasienter kan også oppleve endret følelse i øvre tannrekke og gane den første tiden etter operasjonen. 

I noen sjeldne tilfeller kan det oppstå hull på neseskilleveggen. Det kan da bli nødvendig med ny operasjon dersom dette fører til plager i form av nesetetthet, skorpedannelse, blødning eller en spesiell lyd ved pusting. 

I andre sjeldne tilfeller kan det utvikles hud-, bløtvevs- og nerveskader og tørre slimhinner med skorpedannelse. 

Forandring av ytre nese med senkning av neseryggen (såkalt sadelnese) og forskyvning av brusken på neseskilleveggen kan også forekomme. Dette kan gi nye symptomer og kan kreve ny operasjon. 

Kontakt

Department of ear, nose, throat