Undersøkelse

Mammografiscreening

Alle kvinner i aldersgruppe 50-69 år vil få en invitasjon til mammografiundersøkning hvert annet år. Alder ved første invitasjon kan variere fra 48 til 53 år, men alle får 10 invitasjoner.Mammografiscreening kan defineres som en masseundersøkelse. Hensikten er å oppdage brystkreft på et tidlig stadium.

Informasjon om mammografiprogrammet

Invitasjon

Mammografiprogrammet inviterer kvinner 50 - 69 år til mammografi hvert annet år. Et invitasjonsbrev med angitt tid og sted blir automatisk sendt til kvinner som står for tur. Deltakelse er frivillig. Alder ved første invitasjon kan variere fra 48 - 53 år.

https://www.kreftregisteret.no/screening/mammografiprogrammet/Kommuneoversikt-per-fylke/

Før

Før bildene tas, vil en radiograf stille noen spørsmål og se etter om du har hudforandringer på brystene som vil kunne bli synlige på mammografibildene. Dette er opplysninger som brukes når røntgenlegene gransker bildene dine. Alle oppfordres til selvundersøkelse av brystene sine.

Vi informerer om hvordan mammografiprogrammet fungerer - og at det vil kunne ta to til fire uker før det kommer et svarbrev på undersøkelsen. SMS-varsel kan også bli sendt ut hvis en må tilbake for å ta tilleggsundersøkelser. Et eventuelt etter-innkallelse brev kan du også finne på Helsenorge.no.

En innkalling til tilleggsundersøkelse kan gi uro og engstelse hos mange. Vær klar over at innkalling til tilleggsundersøkelser ikke trenger å bety at du har brystkreft.

Vennligst ikke bruk talkum eller kremer i brystregionen på undersøkelsesdagen, da dette kan gjøre det vanskelig å vurdere bildene. Unngå også parfyme, da dette kan utløse allergisk reaksjon hos dem som utfører undersøkelsen.

Under

Selve billedtakingen foregår i et separat rom. Vanligvis er to radiografer til stede når mammografibildene tas. Det blir tatt bilder i to vinkler av hvert bryst.

For å oppnå god bildekvalitet og lavest mulig stråledose, må det legges press på brystene mens bildene blir tatt. Presset varer noen sekunder og kan oppleves ubehagelig, men det er ikke vist at dette er skadelig.

Sammenlignet med andre røntgenundersøkelser er stråledosen lav og utgjør ingen risiko, selv ved regelmessig deltagelse i Mammografiprogrammet. Mammografi kan gjennomføres uavhengig av brystenes størrelse. Hos kvinner med implantater må vi ofte ta et dobbelt sett med bilder for å få fremstilt brystene godt nok.

Etter

Mammografibildene blir gransket av to røntgenleger, uavhengig av hverandre. Alle får skriftlig svar fra Kreftregisteret eller fra brystsenteret. Brevet kommer i den digitale postkassen dersom du har opprettet dette. De fleste mottar svarbrevet i løpet av 2-4 uker.

Merk at svartiden av og til kan være lengre. Årsaken til lang svartid er ofte at brystsenteret for en periode har redusert kapasitet til å vurdere bildene. Dersom forventet svartid er lengre enn vanlig, skal personalet informere deg om dette når du møter til undersøkelse.

En screeningstest kan ikke gi noen diagnose. Personer med positive funn må utredes videre og eventuelt behandles.

Kontakt

Peder Klows gate 27 Mammografiscreening Stavanger

Kontakt Mammografiscreening Stavanger

Oppmøtested

Bruk inngang 7

Rødt murbygg

Peder Klows gate 27

Peder Klows gate 27

Transport

​Det anbefales å parkere på Jernbanelokket. Det tar ca. 5 minutter å gå til screeningen.
Det finnes også noen få parkeringsplasser ved hovedporten til Gamle Stavanger Sjukehus. Husk betaling. Handikapp-parkering like ved døren, inngang 7.

Praktisk informasjon

​Undersøkelsen koster 275 kroner. Vi har betalingsterminal, men giro kan også fås på forespørsel.

​Det kan i perioder være stor trafikk på telefonen for ombestilling av screeningtimer. Du kan fint be om å få endret timen til screeningundersøkelsen din via e-post scr@sus.no. Vi ber deg om å ikke sende sensitive opplysninger på e-post som personnummer.

Ta kontakt med BDS på telefon 51514445

Noen kvinner blir innkalt til tilleggsundersøkelser ved brystsenteret.
Årsaken kan være mistenkelige funn på mammografibildene, at du selv har opplyst om en kul eller andre symptomer på brystkreft, eller at den tekniske kvaliteten på bildene ikke var god nok.
For de fleste innebærer tilleggsundersøkelse at det tas nye røntgenbilder og/eller ultralyd.
I noen tilfeller er også nødvendig å ta en celle- og/eller vevsprøve, en såkalt biopsi, fra brystet.
Når og hvordan du får svar på disse prøvene, avtales direkte med deg.
 
En innkalling til tilleggsundersøkelse kan gi uro og engstelse hos mange. Vær klar over at innkalling til tilleggsundersøkelser ikke trenger å bety at du har brystkreft.

​NB! Du skal ikke møte i Mammografiprogrammet hvis du har luftveissymptomer, feber eller på andre måter kan ha risiko for å være smittet av koronaviruset. Kontakt i så fall ditt brystsenter for ny avtale.

Vi ber også om at du ikke møter opp lenge før timen, da vi må unngå for mange på venterommet samtidig.

https://www.kreftregisteret.no/globalassets/mammografiprogrammet/informsjonsmateriell/2020-forholdsregler-i-mammografiprogrammet-under-pandemi_ekstraark-invitasjon_digital-versjon.pdf

Følg helsemyndighetenes råd om god håndhygiene, avstand og de til enhver tid gjeldende retningslinjer for å redusere smittefare.

​I 1994 ble det besluttet å starte organisert mammografiscreening i fire fylker for kvinner i alderen 50-69 år. Rogaland, Hordaland, Akershus og Oslo ble valgt som prøvefylker. I 1995 startet mammografiscreeningen i Rogaland med en screeningsstasjon på gamle Stavanger sjukehus og en på Haugesund sjukehus. Brystdiagnostisksenter ble lokalisert til SUS (daværende SiR) – vi var altså med fra starten av Mammografiprosjektet. Det er nå landsdekkende og kalles Mammografiprogrammet. Hovedmålet for Mammografiprogrammet er å redusere dødeligheten av brystkreft med 30 prosent blant de inviterte.
Screeningstilbudet gis til alle kvinner i aldersgruppen 50-69 år. Kvinnene blir innkalt hvert annet år og det tas to bilder av hvert bryst.

​Du kan reservere deg fra å få invitasjon til Mammografiprogrammet ved å sende e-post til mammografi@kreftregisteret.no eller fylle ut et elektronisk reservasjonsskjema: https://www.kreftregisteret.no/screening/Mammografiprogrammet/Invitasjonsstopp/

Skjema kan sendes som post til Kreftregisteret, Postboks 5313, Majorstuen 0304 Oslo.

Ved bruk av e-post oppfordrer vi til å ikke sende sensitive personopplysninger, som sykdom, diagnose eller personnummer.