Undersøkelse, DXA-måling

Måling av bentetthet

Bein er et levende vev som kontinuerlig fornyes. Ved 20-30-årsalderen er beinmassen på topp, og daler gradvis. Et sterkt beinvev gjør at knoklene ikke brekker når vi faller eller utsettes for andre støt mot kroppen. Med alderen kan beinvevet tape noe av styrken sin, og som følge av dette kan vi bli mer utsatt for beinbrudd eller brister i beinmassen. Denne tilstanden kalles beinskjørhet (osteoporose).  Vi stiller diagnosen ved å måle beinmassen.

Tapet av beinmasse går raskere etter overgangsalderen hos kvinner. 1 av 2 kvinner og 1 av 5 menn vil få beinskjørhet i løpet av livet. Alle faktorer som øker beintapet kan gi beinskjørhet (osteoporose). Hos de fleste er årsaken ukjent. Enkelte har høyere risiko enn andre for å få beinskjørhet. Det kan skyldes sykdom, arv/gener, tidlig overgangsalder, lav vekt, lite fysisk aktivitet eller om en røyker. Se helsenorge.no for mer informasjon.

For god beinhelse er det generelt anbefalt at du har et balansert kosthold med tilstrekkelig kalk og vitamin D, å være så aktiv som mulig og å unngå sigarettrøyk. Gode kalk- og vitamin D-kilder er ost, melk, grønne grønnsaker og fisk/tran.

De nordiske landene ligger på topp når det gjelder beinskjørhet i verden. Derfor er det anbefalt å måle beintettheten på de over 50 år som kommer inn med brudd. Mer informasjon på lavenergibrudd.no

Dersom du lett mister balansen eller blir svimmel bør du gå til fastlegen for å undersøke dette.

Hva er beintetthetsmåling

Beintetthetsmåling gjøres ved en såkalt dobbel røntgen-absorbsjonsmetri måling (DXA-måling). Denne undersøkelsen bruker svak røntgenstråling og er ufarlig. Undersøkelsen varer ca. 10-15 minutter, og du må kunne ligge flatt på ryggen. Undersøkelsen kan gjentas for å sjekke hvordan tilstanden utvikler seg og eventuelt for å evaluere om behandlingen virker etter 1-3 år, avhengig av hvilken behandling du får. For enkelte kan en blodprøve (benmarkør, P1NP) benyttes for å følge effekten av behandlingen (for eksempel ved zoledronsyre).

Pasienter (>50 år i alder) med nylig beinbrudd behandlet ved ortopedisk avdeling, SUS, vil være henvist direkte av avdelingen selv (jmf. veileder www.lavenergibrudd.no). De vil få svar i egen konsultasjon med osteoporosesykepleier ved ortopedisk osteoporosepoliklinikk like i etterkant, og eventuell oppstart av behandling.

Henvisningen til beintetthetsmåling (DXA) skal inneholde minst én av indikasjonene nevnt under, og om det foreligger beintetthetsmålinger utenfor sykehuset (f. eks. private aktører) fra tidligere med verdier.

Indikasjon for måling av beintetthet hos barn og voksne (ISCD: The International Society For Clinical Densitometry, 2019, Adult Positions - ISCD): 

 • Alle kvinner som er 65 år eller eldre, og menn som er 70 år eller eldre
 • Kvinner i overgangsalderen med kliniske risikofaktorer for brudd, som lav kroppsvekt, tidligere brudd eller bruk av høyrisikomedisiner
 • Postmenopausale kvinner yngre enn 65 år med minst én risikofaktor for lav benmasse eller menn < 70 år med
  • lav kroppsvekt (BMI < 19)
  • tidligere brudd som voksen
  • høyrisiko medisinbruk (f.eks. prednisolon >3 mnd, TNF-alfa-hemmere)
  • sykdom eller tilstand forbundet med bentap (for eksempel revmatiske sykdommer)
 • Voksne med lavenergibrudd
 • Alle som vurderes for farmakologisk behandling for osteoporose for oppfølging
 • Alle som behandles, for å overvåke behandlingseffekt
 • Alle som ikke mottar terapi hvor bevis på bentap (dvs. en beintetthtesmåling) vil føre til behandling

Kvinner som slutter med østrogen bør vurderes for beintetthetsmåling i henhold til indikasjonene oppført ovenfor.

Målingen vil kunne være feil dersom pasienten har inntatt radiologisk kontrastvæske <2 uker før beintetthetsmålingen (DXA).

Svaret på beintetthetsmålingen kommer til henvisende lege. Pasienten bes om å bestille time for svar. Ved målinger som er helt innenfor normalområde vil pasienten få beskjed om det, dersom annet ikke er oppgitt.

Før

Osteoporosepoliklinikken (OPP) ved ortopedisk avdeling vil gjennomføre beintetthetsmålingen. Du bør unngå knapper og glidelås på buksene.

Avhengig av årsaken til henvisningen vil svaret sendes til legen som har henvist deg, eller du vil få en konsultasjon med en osteoporosesykepleier ved ortopedisk avdeling i etterkant.

Dersom du også er satt opp til konsultasjon hos osteoporosesykepleier etter målingen, må du ta med følgende: 

 1. Blodprøvesvar med ditt nivå av kalsium/albumin, D-vitamin, din nyrefunksjon (kreatinin), stoffskiftet (f-T4 og TSH) som er tatt de siste 1-2 ukene. Disse blodprøvene kan tas hos din fastlege. Du kan ta med svarene på et ark eller sende dem elektronisk.
 2. Medisinliste (dersom du benytter medisiner).
 3. Utfylt skjema som ligger ved i innkallingen din. Dette kan du gjerne fylle ut på helsenorge.no i forkant av timen. Du må ha bruker med full tilgang til bruk av tjenester på helsenorge.no. (Dette kan du endre selv.) Fyll ut digitalt skjema her (det krever innlogging på helsenorge.no).

Hvis du ikke kan eller vil bruke tjenestene på helsenorge.no, kan du laste ned printbar versjon og levere i resepsjonen. Alternativt kan du møte 15 minutter før timen og fylle ut skjemaet i resepsjonen.

Last ned skjema (pdf)

Under

Selve undersøkelsen foregår ved at du legger deg på en røntgenbenk. Du ligger på ryggen med beina ut til sidene.  For å få riktig vinkel på hofteleddene under målingen settes en kasse med skrå sider mellom føttene. Ryggen og hoftene skannes av en "arm" som beveger seg over deg. Dette tar ca. 10 minutter.

Etter

En osteoporosesykepleier sender svaret til legen som henviste deg. Avhengig av resultatet kan det være nødvendig å gjenta undersøkelsen om 1-3 år. Dette avgjør legen din. Kontakt legen din for svaret på beintetthetsmålingen og videre tiltak.

Dersom undersøkelsen er gjennomført på grunn av et nylig beinbrudd (mindre enn 2 år siden) og du er over 50 år, er du vanligvis også satt opp til en konsultasjon med en osteoporosesykepleier ved ortopedisk avdeling. Der vil dere gjennomgå resultatet av beintetthetsmålingen, blodprøver tatt hos fastlegen, og et spørreskjema du har fått i forkant av timen med hensyn til risikofaktorer for nye brudd. Dersom skjemaet viser at du trenger behandling, vil osteoporosesykepleieren sammen med legen sette i gang behandling eller eventuell videre utredning. En lege kontrollerer og kvalitetssikrer eventuell oppstart av behandling og skriver e-resept som skal ligge klar senest uken etter timen. Legen kontakter deg ved behov.

Dersom målingene viser forstadiet til beinskjørhet (osteopeni) eller beinskjørhet (osteoporose), bør målingene gjentas etter 1-3 år for å følge en eventuell utvikling slik at du får riktig behandling. I enkelte tilfeller kan en blodprøve (beinmarkør, P1NP) måle effekten av behandlingen. Dette vil du få informasjon om av legen din dersom det er aktuelt.

Kontakt

Torgveien 25 Osteoporosepoliklinikken

Kontakt Osteoporosepoliklinikken

Oppmøtested

Inngang A

Torgveien 21 ligger vis à vis Kilden kjøpesenter og inneholder i tillegg bl.a. dagkirurgisk enhet. Du kan parkere i underetasjen, og det er innkjørsel fra østsiden av bygget.

Murbygg med parkeringsplass. Foto.

Torgveien 25

Torgveien 25, 4016 Stavanger

Praktisk informasjon

Dagkirurgisk avdeling Hillevåg ligger i Torgveien 21 A, like ved Kilden handlesenter.

Kart over området (utskriftsvennlig versjon)

Det er parkering i underetasjen i dagkirurgibygget som ligger rett ved siden av øyeavdelingen, og ved hovedinngangen. Pårørende og ledsagere kan også bruke parkeringsmulighetene som er i området rundt øyeavdelingen. Alle parkeringsplasser krever betaling.