Behandling

Laserbehandling, øye

De vanligste øyesykdommer som behandles med laserbehandling er diabetes retinopati, retinal vene okklusjon og netthinnerifter. Retina er hinnen som kler innsiden av øyebunnen (netthinnen). Den gule flekken er et lite område der det sentrale synet sitter.

Hva er symptomene?

Diabetes retinopati

Ved diabetes retinopati kan det oppstå blokkerte blodårer eller blodårer som lekker blod eller væske. Dette kan gi stort synstap. Dersom ikke den gule flekken (skarpsynet) er påvirket av lekkasje av blodårer, gir det ingen symptomer. Derfor er det viktig å komme til jevnlig øyeundersøkelse.

Retinal vene okklusjon

Retinal vene okklusjon oppstår når en av venene i retina er blokkert. Venene fører blod ut av øyet. Når en vene blir blokkert vil dette kunne påvirke synet. Blodet i den blokkerte vene vil bli «stående» og det vil skje en hevelse og blødning der. Dette vil skade retina. Hvor i venen dette skjer vil ha noe å si for hvilken skade det vil gi på synet.

Rift i retina

Retinal rift oppstår når glasslegemet «drar» for mye på retina. Dette kan sveises med laser. Ubehandlet er det fare for at dette utvikler seg. Væske kan passere gjennom riften og «løfte opp» retina. Dette kalles netthinne avløsning. Symptomer på dette kan være såkalte flytere, svarte prikker i synsfeltet (som en tåre). Du kan se lysglimt, akutt synstap og skygge i synsfeltet kan oppstå. Dette er veldig alvorlig og trenger behandling raskt.

Hvordan virker laser?

Under laserbehandlingen vil det bli sendt en laserstråler bak på øyebunnen. Denne behandlingen kan sveise netthinnerifter eller redusere lekkasje av væske i netthinnen ved diabetes retinopati og retinal vene okklusjon.

Før

Vi gjør en synstest før selve behandlingen. Bruker du briller på avstand så ta disse med. Dersom du bruker kontaktlinser så opplyser du om dette. Deretter får du øyedråper som utvider pupillen. Det vil ta cirka 15-30 minutter før øyedråpene virker.

Pupillene vil bli store opptil flere timer etter undersøkelsen. Dette vil påvirke synet på nært og du kan oppleve å være lyssky. Derfor er det viktig at du ikke kjører bil når du har fått pupilledilaterende øyedråper før pupillen har fått tilbake sin naturlige størrelse. Ved mye sollys ute er det godt å bruke solbriller.

Før selve laserbehandlingen får du bedøvelse på øyene i form av dråper.

Under

Legen setter kontaktlinse på overflaten av øyet som skal behandles. Denne kontaktlinsen gjør at du ikke blinker under undersøkelsen.

Legen ber om at du sitter i ro når behandlingen pågår.

Når øyelegen setter laser kan du se lysglimt. Det er viktig at du sitter helt i ro og ikke trekker deg tilbake selv om du eventuelt kjenner noe ubehag.

Av og til må behandlingen gjøres i flere omganger. Det kan gis smertestillende før selve undersøkelse i samråd med legen.

Hvor lenge vil behandlingen vare?

Selve tiden du er på øyepoliklinikk vil kunne være 2-3 timer. Laserbehandling i seg selv vil ta opptil 30 minutter avhengig av hva som skal behandles.

Etter

Etter behandling med laser kan du gå hjem. Det er viktig å vite at du ikke kjører bil rett etter behandling.

Vær oppmerksom

Du kan oppleve å se «svarte flekker» eller «flytere» etter du har fått behandling. Disse kan vare i en til to uker. I sjeldne tilfeller kan behandlingen føre til redusert sidesyn.

Kontakt

Torgveien 21 Department of Ophthalmology

Kontakt Department of Ophthalmology
Murbygg med parkeringsplass. Foto.

Torgveien 21

Torgveien 21, 4016 Stavanger

Transport

Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett på å få dekket nødvendige utgifter til reise. Pasientreiser koordinerer transport av pasienter til og fra behandling ved sykehuset. Hvis du har spørsmål, ta kontakt med oss på telefon 05515. Det finnes også nyttig informasjon på helsenorge.no.

Praktisk informasjon

​Dersom du bruker blodfortynnende medisiner, må det avklares med fastlege, om du kan slutte med disse før operasjonen.

I praksis gjennomføres dette som regel på følgende måte:
Pasienter som bruker ASA (Albyl E), Clopidigrel (Plavix) skal i utgangspunktet slutte med disse 7 dager før operasjon.

Marevan tas bort 3 dager før operasjon.
Er du hjerteklaffoperert, hatt tidligere alvorlig blodproppsykdom, nylig hjerteoperert/innleggelse av stent eller nylig hatt hjerneslag, vennligst ta snarlig kontakt med øyeavdeling tlf. 51 51 23 20 mellom kl. 08.00-15.00, slik at vi kan avklare med hjertespesialist om det er trygt å utføre operasjonen/slutte med medisinene.
Med tanke på dosering av Marevan etter operasjon, må operatør vite INR verdi dagen før operasjon.

Dipyridamol (Persantin) tas til og med dagen før operasjon.
Dersom du bruker Dabigratan (Pradaxa), Rivaroksaban (Xarelto), Apixaban (Eliquis) anbefales det at du slutter med disse 2 døgn før fremmøte.
Tar du tran eller Omega 3, bør du slutte 3 uker før operasjonen.


NB! Slutt aldri å bruke disse medisinene før du har klarert med din fastlege.

​Det trådløse nettverket er gratis for pasienter, pårørende og besøkende. ​​Se etter gjest.ihelse.net på din mobil eller datamaskin.

Slik får du tilgang

Koble deg til i nettleseren din. Nettverket heter gjest.ihelse.net. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt. Du trenger ikke oppgi andre opplysninger enn det. Brukernavn og passord får du tilsendt som en tekstmelding. Tilgangen varer i 24 dager.

​Vi anbefaler at pårørende og ledsagere bruker parkeringsmulighetene som er i området rundt øyeavdelingen.

Det finnes parkeringsplasser på baksiden av øyeavdelingen, og i kjelleren ved senter for dagkirurgi.

Alle parkeringsplasser krever betaling. 

Dagkirurgisk avdeling Hillevåg ligger i Torgveien 21 A, like ved Kilden handlesenter.

Kart over området (utskriftsvennlig versjon)

Det er parkering i underetasjen i dagkirurgibygget som ligger rett ved siden av øyeavdelingen, og ved hovedinngangen. Pårørende og ledsagere kan også bruke parkeringsmulighetene som er i området rundt øyeavdelingen. Alle parkeringsplasser krever betaling.