Pasientkurs

Opplæring i egenkontroll av antikoagulasjonsbehandling

Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap om sykdom og behandling, og redskaper til å leve godt med helseutfordringen

Passert
31.
januar
2024
3 dager
  1. 31. jan. 2024, 09:00 - 15:00
  2. 12. feb. 2024, 09:00 - 15:00
  3. 12. jun. 2024, 09:00 - 15:00

Tid og sted

Når

  1. 31. jan. 2024, 09:00 - 15:00
  2. 12. feb. 2024, 09:00 - 15:00
  3. 12. jun. 2024, 09:00 - 15:00

Type arrangement

Gruppeopplæring

Arrangør

NOKLUS Avdeling for medisinsk biokjemi Lærings- og mestringssenteret

Påmelding til kurset krever henvisning fra fastlege eller spesialisthelsetjenesten - SUS

Henvisning sendes til:

Henvisningskontoret v/SUS, postboks 8100, 4068 Stavanger

Du får skriftlig bekreftelse om plass på kurset

Egenkontroll av antikoagulasjonsbehandling

Vi arrangerer to kurs i året i samarbeid med avdeling for medisinsk biokjemi, Noklus, 16 deltakere per kurs. Kurslokaler: Stavanger universitetssjukehus.

Kurset går over 21 uker med tre obligatoriske kursdager. På denne tiden får deltakerne en større forståelse av hvordan ulike faktorer påvirker INR-verdien. De får også god opplæring i hvordan de skal korrigere dosen sin på en trygg og riktig måte. Resultater viser en betydelig økning av INR-målinger innenfor det anbefalte (terapeutiske) området, enn det var før opplæringen.

Kontakt