Diagnose

Hofteartrose (Coxartrose)

Artrose i hoften er en vanlig tilstand og forårsaker smerter og stivhet i hoften. Det finnes flere muligheter for behandling, både med og uten kirurgi.

Symptomer

Hoften er et av de leddene i kroppen som hyppigst er utsatt for artrose. Hofteleddet består av hofteskålen og lårbeinets hoftekule. Både hofteskålen og hoftekulen er "kledd" med glatt brusk som sikrer at bevegelser foregår med minst mulig motstand. Ved artrose er brusken og kanskje også beinet skadet. Dette kan medføre smerter, særlig ved belastning, men hos noen også i hvile og om natten. I tillegg forekommer stivhet, redusert bevegelighet og opplevelse av at beinet svikter.

Les mer om behandlingsvalg ved hofteartrose (helsenorge.no).

 

Henvisning og vurdering

Før henvisning må det tas et røntgenbilde. Fastlege bestiller dette og henviser deretter til ortopedisk avdeling for vurdering. Etter at henvisningen er mottatt, vil du kalles inn til time i poliklinikken.

Smerteanamnese. Funksjonsnivå. Vanlig røntgen bekken og aktuell hofte. Det er i de aller fleste tilfeller ikke nødvendig med MR.

Pasientene skal ha forsøkt konservativ behandling med fysioterapiveiledet styrketrening og smertestillende medikamenter (NSAIDs/Cox-2 hemmer/paracetamol), og effekten av denne behandlingen må beskrives.

Utredning

På den polikliniske timen vil en ortoped gjøre en vurdering av hoften din på bakgrunn av røntgenbilde, undersøkelse og samtale. Avhengig av resultatene fra dette vil du få informasjon om de videre behandlingsmulighetene. Alle skal forsøke behandling uten kirurgi før kirurgisk behandling blir vurdert.

Oppfølging

Ved ikke-kirurgisk behandling følges du opp av fastlegen og fysioterapeuten. Det er mange som opplever god fremgang med denne formen for behandling, og kanskje slipper man kontakt med sykehuset.

Hvis en planlegger operasjon med hofteprotese vil det settes av en operasjonsdag frem i tid. Du vil motta innkalling med informasjon om oppmøtested og tidspunkt. Les mer under punktet «Hofteartrose (coxartrose) – behandling med protese», over.

Kontakt

Revmatologisk avdeling

Kontakt Revmatologisk avdeling

Oppmøtested

Oppmøtested poliklinikk: 5H (Sydbygget). Her møter du opp for time hos lege, sykepleier, ergoterapeut og fysioterapeut, samt infusjon av legemiddel. Gå inn hovedinngangen og hold til venstre. Ta heisen ved apoteket opp til 5. etasje i Sydbygget. Følg skilting til Revmatologisk poliklinikk. 
 
Oppmøtested sengepost: 3B (Østbygget). Bruk inngang 6 (se kart), eller du kan  gå inn hovedinngangen, ta til venstre forbi heisene og følge gangen rett fram til enden og heisene. Heis eller trapper opp til 3. etasje. Derfra følger du skilt til avdeling 3B.