Behandling

Habilitering - Cerebral parese

Cerebral parese er en utviklingsforstyrrelse eller skade i hjernen som gir ulike fysiske funksjonshemninger. Den kan også gi epilepsi, kommunikasjonsutfordringer, kognitive (tankemessige) vanskeligheter og problemer med å forstå sanseinntrykk. Habilitering ved cerebral parese innebærer at ulike fagpersoner jobber sammen for å hjelpe pasienten å fungere best mulig i dagliglivet.

Cerebral parese (CP) er en utviklingsforstyrrelse som skyldes en skade i hjernen som har oppstått før fødsel, i forbindelse med fødsel eller innen 2 års alder.

Les mer på helsenorge.no

Selv om hjerneskaden ved cerebral parese er stabil, vil funksjoner og symptomer kunne endre seg. Pasienter med cerebral parese vil ofte trenge tilrettelegging og veiledning knyttet tik bolig, jobb/dagtilbud, bistandsbehov og oppfølging av fysiske og psykiske utfordringer.  


Henvisning og vurdering

Det er som regel fastlegen eller annen spesialisthelsetjeneste som henviser til habiliteringstjenesten. Du vil bli kalt inn til møte på habiliteringsavdelingen eller vi i habiliteringstjenesten kommer hjem til deg.


Det er som regel fastlegen eller Habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU), eventuelt andre deler av spesialisthelsetjenesten som henviser deg til habiliteringstjenesten for voksne (HAVO).

Du kalles inn til tverrfaglig konsultasjon ved HAVO på Mariero.

Før

Habilitering ved cerebral parese innebærer en tverrfaglig oppfølging av dine sammensatte vansker. Sammen med deg vil vi finne ut hvilke fysiske, psykiske og/eller kognitive områder som det bør jobbes videre med. Du får en medisinsk/nevrologisk undersøkelse og vurdering av din fysiske og kognitive funksjon, kommunikasjonsferdigheter, sanseproblemer og psykiske helse. I tillegg vil vi se på helhetsbelastning for deg på ulike livsområder.

Vi kan henvise deg videre til andre aktuelle tjenester innen primær- eller spesialisthelsetjenesten. Dette kan for eksempel være kommunal ergo- og/eller fysioterapi, ernæringsfysiolog, ortopedisk vurdering, ortopediteknikk samt andre deler av spesialisthelsetjenesten.

Under

Resultater fra utredningen vil være førende for hvordan videre forløp vil være. Det sentrale målet er god helse og livskvalitet med fokus på aktivitet og deltakelse, og god kjennskap til egen sykdom.

Oppfølgingen kan omfatte spesifikk medisinsk utredning og behandling, veiledning i motorisk trening og fysisk aktivitet, energiøkonomisering samt veiledning i forhold til bolig, utdanning, arbeid og fritid. Videre kan vi også gi veiledning innen områder som ernæring, ulike hjelpemidler, posisjonering og annen behandling.  Vi har også fokus på psykisk helse.

Vi gir veiledningen til pårørende og kommunalt personal der dette er aktuelt.

Etter

Ofte kan det være aktuelt å følge opp undersøkelser og vurderinger av din fysiske og kognitive funksjon, kommunikasjonsferdigheter, sanseproblemer og psykiske helse. I enkelte tilfeller kan det også være at vi må se på helhetsbelastning for deg på ulike livsområder. Vi har spesielt fokus på overgangsproblematikk som for eksempel fra barn til voksen og ved aldring. 

Vi gir veiledning til deg som pasient, dine pårørende og kommunalt personal.  Behandlingen evalueres og tilpasses underveis.

Kontakt

Langflåtveien 5 Habiliteringstjenesten for voksne (HAVO)

Kontakt Habiliteringstjenesten for voksne (HAVO)

Oppmøtested

Mariero, i samme bygg som barne- og ungdomshabilitering.
Grått murbygg

Langflåtveien 5

Langflåtveien 5, 4017 Stavanger

Praktisk informasjon

​Det trådløse nettverket er gratis for pasienter, pårørende og besøkende. ​​Se etter gjest.ihelse.net på din mobil eller datamaskin.

Slik får du tilgang

Koble deg til i nettleseren din. Nettverket heter gjest.ihelse.net. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt. Du trenger ikke oppgi andre opplysninger enn det. Brukernavn og passord får du tilsendt som en tekstmelding. Tilgangen varer i 24 dager.