Behandling

Gipsbehandling

Gipsbehandling brukes ved beinbrudd, og i noen tilfeller ved skader i muskler, sener og leddbånd.

Introduksjon

Dersom bruddet er stabilt og i god stilling, kan det behandles bare med gips. Andre ganger må bruddet dras på plass eller opereres før det gipses. Gipsen skal stabilisere bruddområdet ved å holde det i ro og forhindre at bruddendene beveger seg og skaden får gro.

Gips kan også brukes ved avrivning eller rifter i muskler, sener og leddbånd for å holde skadestedet i ro.

Før

Det er ingen spesielle forberedelser før gipsbehandling.

Under

Kalkgips

Kalkgips er en god gammeldags gips som legges på ferske brudd på den ene siden av armen eller foten. Den festes med elastisk bind som surres rundt gipsen og armen eller foten. Under gipsen legges strømpe og vatt for å beskytte huden. Slik gips legges på de fleste nye brudd.

Noen ganger legges gipsen sirkulært, slik at den omslutter hele den skadede kroppsdelen, men dette gjøres ikke så ofte ved akutt skade/akutt behandling pga. fare for trang gips. Noen ganger kan dette likevel være nødvendig for å få god nok støtte rundt bruddet. I disse tilfellene er det viktig med nok vatt under gipsen. I tillegg er det viktig at den skadede armen eller foten holdes høyt.
Rundt ferske brudd oppstår ofte hevelse de første dagene. Det elastiske bindet som fester gipsen, har mulighet til å strekke seg slik at gipsen ikke blir for trang. Når det gjelder sirkulær gips, kan denne sages opp på langs for å kunne være noe ettergivende for hevelsen i akuttfasen uten at det går vesentlig utover stabiliteten til gipsen. Dette gjelder for eksempel ankelbrudd hos voksne og brudd i arm eller albue hos barn. Kalkgipsen er tung, og knekker eller smuldrer gjerne etter en tid. Dersom dette skjer, må den byttes for å opprettholde stabiliteten av bruddet.

Kunstgips

Kunstgips er uelastisk, lett og sterk gips som legges på de fleste brudd når faren for økende hevelse ikke lenger er til stede, oftest ved første kontroll ca. 10 dager etter bruddet. Kunstgips består av to typer gips som kombineres. Schotchcast er en helt hard gips som avstiver bruddområdet slik som kalkgipsen. Softcast er en myk gips som legges sirkulært både under og over den harde gipsen, som vatt og elastisk bind under og over kalkgipsen.  Innerst legges en strømpe for å beskytte huden.

Etter

Når gipsen er lagt på er det viktig å sikre god blodsirkulasjon, minimalisere hevelse, unngå stive ledd, og holde gipsen tørr. Det er viktige forholdsregler du må følge:

  • Hold den gipsede foten eller armen høyt (spesielt viktig de første dagene).
  • Beveg fingre og tær som ikke er avstivet ofte.
  • Stram og slapp av musklene under gipsen flere ganger hver dag i hele gipseperioden.
  • Beveg leddene i nærheten av det gipsede området så langt du klarer flere ganger daglig.
  • Dekk gipsen med en tett plastpose som tapes til huden, når du dusjer. Kalkgips ødelegges i vann. Kunstgipsen tåler vann, men huden under gipsen kan ta skade av fuktigheten.
Du vil bli innkalt til kontroll, på sykehuset eller hos fastlegen. Tidspunkt for kontroll varierer. Gipsen tas av når bruddet er ferdig grodd.

Vær oppmerksom

Symptomer på at gipsen er for trang:

• Smerter
• Kuldefornemmelse eller prikking i fingre eller tær
• Fingre eller tær blir hovne og misfarget

Hva gjør du hvis du har symptomer på for trang gips?

• Ta kontakt med sykehuset for å få ny gips, evt sage opp gipsen på langs.
• Du kan selv bedre situasjonen midlertidig mens du venter på ny gips hvis symptomene er alvorlige eller svært ubehagelige.

Dette kan du selv gjøre:

Hold den gipsede kroppsdelen høyt hevet
Ved kalkgips og elastisk bind: Løsne på det elastiske bindet, evt. klipp det elastiske bindet helt eller delvis av, og surr nytt bind (eller noe annet du har for hånden) passelig stramt rundt gipsen og foten / armen.
Ved kunstgips: Klipp opp gipsen helt eller delvis der den er myk. Surr elastisk bind passe stramt rundt gipsen.

Kontakt

Division of Medicine