Undersøkelse

CT-undersøkelse av lungene

CT er en røntgenundersøkelse der vi tar tverrsnittbilder av områder i kroppen ved hjelp av røntgenstråler.

CT-undersøkelse er nyttig for å:

 • undersøke blødninger, utposninger på blodkar (aneurismer), hjernesvulster og hjerneskader
 • oppdage svulster og andre prosesser i hele kroppen
 • kontroll under og etter kreftbehandling
 • vurdere om kreftbehandling virker
 • avklare infeksjoner og betennelsestilstander
 • vurdere organskader etter skader (traumer)
 • vurdere tilstander i muskel og skjelett
 • ta vevsprøve (biopsi)

CT-undersøkelsen blir ofte gjort med tilførsel av kontrast i blodåren, for å få bedre bildeinformasjon. 

Henvisning og vurdering

Henvisning blir vanligvis skrevet av lege på sykehuset eller i primærhelsetjenesten.  

Henvisningen må inneholde informasjon om 
 
 • kreatinin/eGFR for undersøkelser som krever kontrastmiddel. Skriv inn dato for prøvetaking. eGFR må rekvireres primært ved prøvetaking. Det er ikke nok å rekvirere kreatinin. 
 • det er akutt hjelp, eller om pasienten skal innkalles til time. Vi trenger å vite hva som er avtalt med pasienten. 
 • hastegrad 
 • pasienten er gravid 
 • pasienten har behov for tolk, og hvilket språk pasienten snakker. Tolken kan ikke være gravid. 
 • pasientens mobilitet 
 • tidligere reaksjoner på kontrastmiddel ved undersøkelser som krever intravenøs kontrast. 
 
Kliniske opplysninger i henvisningen må inneholde: 
 
 • Om pasienten: Kort om det aktuelle: Årsak til at pasienten blir henvist, symptomer, tidligere sykdommer og risikofaktorer.  
 • Funn og fakta: Kort om viktige, aktuelle funn ved undersøkelsen, blodprøver, tidligere radiologiske undersøkelser.
 • Klinisk problemstilling: Tentativ diagnose, hva er mistenkt, hva ønsker du å få undersøkt. 
 
Dette har betydning for valg av CT-protokoll og at bildene dekker det du spør etter.
  

Før

Noen CT-undersøkelser kan innebære forberedelser som blodprøvetaking eller faste/tarmtømming. Forberedelsene varierer ut fra hva som skal undersøkes. Informasjon om hvordan du skal forberede deg til undersøkelsen vil du få i innkallingsbrev eller ved avdelingen når timen blir avtalt. Gi beskjed til henvisende lege dersom du har forhøyet stoffskifte, eller hvis du tidligere har hatt reaksjoner på intravenøs kontrast som har krevd behandling. 

CT blir vanligvis ikke brukt ved graviditet. Er du gravid, må du kontakte henvisende lege og opplyse om dette når du har mottatt innkallingen. 

Amming 

Overgang av kontrastmiddel til morsmelk er minimal, og du kan ta CT selv om du ammer. 

Forberedelser på sykehuset 

Metallgjenstander som knapper, glidelås, belte og lignende må fjernes fra området som skal undersøkes. Dette for å sikre best mulig bildekvalitet. 

CT med intravenøs kontrastvæske 

I noen tilfeller må vi sette kontrast i blodårene, men dette er avhengig av hva en skal se etter på bildene. 

Hvis du skal ha kontrast i blodet, får du et plastrør (kanyle) lagt inn i en blodåre. Du vil på forhånd bli spurt om du har hatt reaksjoner på kontrastmiddel tidligere, og enkelte andre risikofaktorer. 


Under

Hvordan undersøkelsen blir utført vil variere ut fra hva som skal undersøkes.  

Som regel tar undersøkelsen 10 - 30 minutter. Selve bildedtakningen tar bare noen få minutter.  

Under undersøkelsen ligger du på en motorisert benk, som forflytter deg gjennom den korte åpningen av CT-maskinen. Når bildene blir tatt, beveger benken på seg. Det er helt avgjørende for bildekvaliteten at du ligger stille under hele undersøkelsen. Ved noen undersøkelser blir du bedt om å holde pusten i noen sekunder mens bildene blir tatt. Dette for å unngå unødige bevegelser i lunge- og mageregionen. Undersøkelsen er smertefri. 

Personalet går ut av undersøkelsesrommet når bildene blir tatt. De kan se deg gjennom et vindu, og hører deg gjennom en mikrofon i maskinen. 

CT med intravenøs kontrastvæske 

Når kontrasten passerer gjennom organene i kroppen, blir det tatt bilder i serie av de ulike organene. Når kontrastvæsken gis, er det vanlig å få en varmefølelse i kroppen, men denne følelsen forsvinner etter kort tid. 

Etter

Ved CT-undersøkelse der kontrast er gitt intravenøst, ber vi deg vente på avdelingen i 30 minutter etter at kontrasten ble sett inn. Vi tar ut venekanylen etter ventetiden.   

Resultat av undersøkelsen 

Bildene blir gransket av en røntgenlege (overlege) som lager en skriftlig rapport av hva bildene viser. Rapporten blir sendt legen som henviste deg. Bildene og rapporten blir lagret i datasystemet vårt.  

Vær oppmerksom

Vanligvis er det ingen risiko forbundet med denne undersøkelsen. CT-undersøkelsen er tilpasset slik at røntgenstråledosen er så lav som mulig. 

CT med kontrast 

I svært sjeldne tilfeller opplever pasienter å få kløende utslett på kroppen opptil en uke etter at å ha fått kontrast. Kjøp i så fall reseptfri allergimedisin, evt. kontakt fastlege. Røntgenkontrast gir svært sjelden alvorlige allergilignende reaksjoner. 

Kontakt

Asheimveien 2 Department of Radiology

Kontakt Department of Radiology

Oppmøtested

Visitor adress: Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8, 4011 Stavanger
Entrance 1.

Brunt trebygg med grå mur.

Asheimveien 2

Asheimveien 2, 4318 Sandnes

Transport

Visual guides can help make your visit with us more predictable. If you need to familiarize yourself with the surroundings before  your appointment, you can look through our visual guides here.

Parking garage  

The car park is located under St. Svithun Hotell, and has 349 parking spaces. These are reserved for visitors to Stavanger University Hospital and the hotel.  

  

Short-term parking  

There is the possibility of short-term parking at the main entrance (max. 15 min).  

 

Parking for the disabled  

Outside the main entrance (entrance 1) there are four parking spaces reserved for people with reduced mobility.  

  

Parking for long-term visitors  

Relatives must pay the full parking fee for the first three days, after which you will be able to buy a parking permit at a reduced price.  

  

Charging station for electric cars  

Visitors with electric cars park in the car park below the patient hotel, and pay as normal guests.  


If you have been to treatment, you can apply for financial support for the journey. If you need organized transport to get to treatment, you may be entitled to facilitated travel.

Read more about it here: helsenorge.no/english

There are several bus stops along the hospital area, both in Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate, Fylkeslege Ebbells gate and Ullandhaugveien. 
 
At the main entrance, entrance 2, entrance 6 and in the main entrance at the Psychiatric Division, there are real-time screens where you can see when the buses arrive and depart.

A taxi can be ordered using the automated facility at the hospital hotel's reception, which is manned around the clock. 

Additionally, the hospital's information service at the main entrance offers taxi booking assistance until 21:00 on weekdays and 19:00 on weekends and public holidays. 

Outside these hours, the security guards at the Security hatch are available to assist with taxi bookings if necessary.

The nearest train station is Paradis station (norwegian). This is about one kilometer from the main building. 
 
See Kolumbus or Vy for routes and timetables. 

Praktisk informasjon

As a patient, you will be served food on the ward you are in. If you are staying at the patient hotel, we serve the meals in the hotel's restaurant right by the main entrance. In addition, you can buy everything from today's dinner to snacks, baked goods and kiosk goods at the hospital. The Lyst kiosk is open 24 hours a day and has most of what you need when you are in the hospital. 


 
​​​​​​​​​​​​Food service in the department 

Breakfast, early dinner, evening and late-night meals are served in the departments. Serving times are set within fixed time frames, and the menu varies from week to week. The food service applies to hospitalized patients. Relatives and visitors can use the canteen, kiosk or café​​​​ The kitchen offers tailored meals according to food intolerances and allergies as well as halal and vegetarian considerations. The kitchen also has a children's menu. 
 
Several departments offer food service in the living room, with buffet service. If for health reasons you cannot come to the day room, you will be served the food in the room.

 
Café Morgenrød

Cafè Morgenrød serves breakfast, lunch and dinner. You can also order hot food, desserts and coffee from the menu. "Today's menu" changes from day to day, with both lunch and dinner dishes. Morgenrød also has gluten-free options. 


 
The canteen Mattorget

At Mattorget you can buy hot food, baked goods, cakes, cold cuts, fruit and drinks. The canteen also has a varied and substantial salad bar. The canteen is open to all employees, patients, relatives and guests. You can pay by both card and cash. 
 
Monday - Friday: 08.30 - 16.30 
Saturday: 10.00 - 16.00 
Sunday and public holidays: 11.00 - 16.00 ​ 
 
At the mental health care clinic in Våland, you can buy lunch at Café Latte(s). They sell buttered, hot meals and have a salad bar. Café Latte(s) is open weekdays 10.00 - 1.50​. 
 


Kiosk Lyst

The LYST kiosk has a good selection of drinks, buttered bread and hot dishes. In addition, they sell small gifts, stamps and calling cards, personal care products, books, magazines and flowers. The shop is open around the clock. 


 
Snack machines

At the hospital, we have vending machines where you can buy drinks and simple food around the clock.​​ 

Wireless Internet

We are happy to offer free wireless Internet access to patients and visitors.

Access wifi

To access the WiFi service, connect to the gjest.ihelse.net network and a browser shall open.

New users

Each session will expire after 31 days.​

For first-time usage, access your web browser to axcept the conditions ("Godta vilkår").

Please note that signal strength may be weaker in certain parts of the hospital and during peak usage periods.​​

An encounter with the hospital can be one of the most important encounters in a person's life. With the help of volunteers, we want to make patients' and relatives' encounters with the hospital even better.

The volunteer service has two stations: one at the Information desk at the main entrance, and one behind the canteen.The volunteers are dressed in red and are easy to spot.

You can also call us when you have arrived at the hospital and we will come to you.

The Voluntary Services stations are manned: Monday to Thursday from 8.00 am till 6.30 pm. Fridays:8.00 am till 3 pm.

Telephone number: 91 19 59 62.