CheckWare

Checkware er web-basert kartlegging som en del av utredning, behandling og kvalitetssikring. Vi følger selvsagt Datatilsynet sine sikkerhetskrav til elektronisk utveksling av personsensitive opplysninger i Norge.

​Pålogging for pasienter

 

Denne løsningen gir hurtigere og mer nøyaktig kartlegging enn tidligere. Få minutter etter at du har fullført kartleggingen, vil din behandler ha dine resultater tilgjengelig i din journal.

Har du spørsmål, ikke nøl med å kontakte din behandler, for å få svar på disse.

Etter pålogging kommer du til dette bildet:

Skjermdump fra innlogging på checkware

Her velger du den sikre innloggingsmetoden som passer best for deg.

Etter innlogging kommer du direkte inn i første spørreskjema din behandler har tildelt deg. Det kan for eksempel se slik ut:

Skjermdump fra checkware

Nederst på siden finner du en knapp du trykker på for å gå videre til neste side i undersøkelsen.

Dersom du er kommet til siste spørsmål kommer i stedet en knapp hvor du klikker for å markere at du er ferdig med denne delen av undersøkelsen.

Dersom det ligger flere kartleggingsundersøkelser klar, kommer den neste automatisk opp etter at du har godkjent leveringen av den foregående.

Når du er helt ferdig vil kun den øverste delen av skjermen ha innhold. Du klikker da på det blå feltet med striper og logger ut fra programmet gjennom å trykke på symbolet i det lysere blå feltet.


 

Sist oppdatert 06.02.2024