Behandling

Biologisk behandling ved revmatisk sykdom

Biologiske legemidler er en klasse medikamenter som er spesialdesignet for å hemme spesifikke trinn i betennelsesprosessen. Legemidlene kalles "biologiske" fordi slike legemidler er fremstilt fra biologisk materiale, til forskjell fra legemidler som er syntetisk framstilt.

Behandlingen blir vurdert for pasienter med aktiv sykdom som ikke har fått tilstrekkelig effekt av, eller ikke tåler annen type behandling. Sykdommen må ha en betydelig alvorlighetsgrad og du må ha prøvd annen behandling først. Ofte kombineres biologiske legemidler med andre legemidler mot revmatisk sykdom.

Det finnes ulike typer biologisk behandling som benyttes mot revmatiske sykdom

  • TNF hemmere mot leddgikt, spondyloartritter og psoriasisleddgikt
  • B celle hemmere mot leddgikt og bindevevssykdommer
  • T celle hemmer mot leddgikt 
  •  Interleukin 6 hemmer mot leddgikt, bindevevssykdommer og vaskulitter

Mer informasjon om de enkelte legemidlene

Henvisning og vurdering

Behandler ved revmatologisk avdeling henviser til denne behandlingen.

Før

Før du kan starte med biologisk behandling må legen vurdere om du har andre tilstander som gjør at du ikke kan bruke behandlingen, det kan for eksempel være nylig kreftsykdom eller hjertesvikt. Du må ta blodprøver for å utelukke leverbetennelse (hepatitt) og tuberkulose, og røntgenundersøkelse av lungene (røntgen thorax). 

Dersom du får klarsignal for oppstart med biologisk behandling, anbefaler vi at du vaksinerer deg mot sesonginfluensa og lungebetennelse hos fastlege så fort som mulig, og følger gjeldende anbefaling for koronavaksine.


g_6a02c2b9_31cc_46dd_a59c_faeec3bfcacb

Under

Biologisk behandling blir gitt som intravenøs infusjon eller injeksjon. Du får informasjon om behandlingen før oppstart.

Infusjonsbehandling blir gjentatt med intervaller fra en til seks måneder, avhengig av type medikament.

Injeksjonsbehandling med sprøyte/penn vil du få opplæring i å sette selv. Disse gis med intervall fra daglig til hver fjerde uke, avhengig av type medikament. 

Resept på medisinen sendes elektronisk til apotek. Det gjør at du kan hente medisinen på det apoteket du selv velger. Det kan være litt ventetid på at apoteket får inn medisinen. Du må hente ut medisin og ta med på opplæringstimen. 

Så lenge behandlingen varer skal du regelmessig ta blodprøver hos fastlegen din. Du har selv ansvar for dette. Du og fastlege får informasjon om hvilke blodprøver du skal og hvor ofte. 

Behandlingen varer ofte over flere år.

Dersom du skal ha tannbehandling eller operasjon må lege vurdere om du bør ta pause fra behandlingen.


g_b8e2f728_7953_4f5f_aa1f_a59a2c09d425

Etter

Etter ca. 3 måneder blir du tatt inn for vurdering av effekten av behandlingen. Noen ganger gir man kombinasjonsbehandling med Methotrexat. Om man får ønsket effekt og lite bivirkninger, kan behandlingen vare over flere år. Du går til regelmessig kontroll mens behandlingen pågår. Dersom effekten går ned kan det bli aktuelt å skifte behandling. Dersom du har god effekt av behandlingen, og ikke har tegn til betennelse, kan det bli aktuelt å forsøke behandlingspause, evt. avslutte behandlingen.  

Så lenge du mottar biologisk behandling, skal du ta regelmessige blodprøver hos fastlege, som oftest hver 4. uke de første 3 månedene, deretter hver 2. -3. måned videre. Du har selv ansvar for at blodprøvekontrollene tas hos fastlege. Ved oppstart av behandlingen vil du få informasjon om hvilke blodprøver som bør tas. 

De biologiske medisinene støttes ikke av blåreseptforskriften, men betales av sykehusene. Derfor må resepten fornyes av den behandlende legen på sykehuset. 

 


Vær oppmerksom

Infeksjoner

Biologisk behandling gjør at man er noe mer utsatt for infeksjoner, særlig luftveisinfeksjoner. 

Kontakt fastlegen om du får tegn på infeksjon som feber, vedvarende hoste, vond hals, slapphet / trøtthet, svie ved vannlating.

Ved infeksjonssykdom må man ta pause fra den biologiske behandlingen.

Kontakt

Revmatologisk avdeling

Kontakt Revmatologisk avdeling

Oppmøtested

Oppmøtested poliklinikk: 5H (Sydbygget). Her møter du opp for time hos lege, sykepleier, ergoterapeut og fysioterapeut, samt infusjon av legemiddel. Gå inn hovedinngangen og hold til venstre. Ta heisen ved apoteket opp til 5. etasje i Sydbygget. Følg skilting til Revmatologisk poliklinikk. 
 
Oppmøtested sengepost: 3B (Østbygget). Bruk inngang 6 (se kart), eller du kan  gå inn hovedinngangen, ta til venstre forbi heisene og følge gangen rett fram til enden og heisene. Heis eller trapper opp til 3. etasje. Derfra følger du skilt til avdeling 3B.