Hvor får du hjelp?

Får du hjelp tidlig, er sjansen større for at du raskere blir bedre. Ta kontakt med helsesykepleier på skolen, psykisk helsehjelp i kommunen eller fastlegen din. De kan hjelpe deg.

​Dersom du ønsker noen å snakke med kan du ta kontakt med helsesykepleier, kontaktlærer eller sosiallærer på skolen. De kan gi deg råd om hvor du kan få hjelp.

Du kan også snakke med en anenn voksen du stoler på.

Helsesykepleier på skolen din vil snakke med deg for å finne ut mer om de psykiske plagene dine. Deretter vil de snakke med deg om hva som skal gjøres videre. De kan også kontakte fastlegen din, som også kan hjelpe deg.


Les mer om psykisk helsehjelp for barn og ungdom (helsenorge.no)


Barn og unge trenger å bli sett, hørt og tatt vare på av jevnaldrende og voksne rundt seg for å opprettholde en god psykisk helse.

Får man psykiske plager er det mange spørsmål som melder seg. Her finner du noen svar. (helsenorge.no)

FNs barnekonvensjon sikrer barn og ungdom grunnleggende rettigheter i møtet med tjenesteapparatet. Disse rettighetene er også forankret i Grunnlovens § 104.

Barnekonvensjonen sier at «alle avgjørelser og handlinger som retter seg mot et barn» skal gjøres med sikte på å ivareta «barnets beste».  Hva som er barnets beste kan ikke vurderes uten at barnet har fått mulighet til å medvirke.

Barnekonvensjonen kan du lese her (reddbarna.no)

Sist oppdatert 05.06.2023