Jente står med ryggen halvveis vendt mot fire andre jenter. Foto.

Et kart over tjenestene for barn og unge med psykiske helseplager

Barn og unges helsetjeneste

Verktøyet du finner her består av syv samhandlingsforløp for de vanligste psykiske helseplagene hos barn og unge. Forløpene fungerer som et kart over tjenestene og gir oversikt over de ulike tjenestene sin rolle og ansvarsområde.

Verktøyet er først og fremst laget for fagfolk for at de skal klare å gi barn og unge et sammenhengende hjelpetilbud. Det finnes og egen informasjon for barn, unge og foresatte om hvor de kan få hjelp.

Angstplager

Autismespekterforstyrrelse

Bekymring for barn 0-3 år

Oppmerksomhetsvansker og uro

Spisevansker og spiseforstyrrelse

Tristhet og depresjonsplager

Vold, overgrep og omsorgssvikt

Hvor får jeg hjelp?

Får du hjelp tidlig, er sjansen større for at du raskere blir bedre. Ta kontakt med helsesykepleier på skolen, psykisk helsehjelp i kommunen eller fastlegen din. De kan hjelpe deg.
Les mer
Ungdom ved kysten som smiler. Bilde.

Råd til foreldre

Hva med deg som er forelder?
Les råd til deg
Ung jente står ved kysten og ser utover havet. Bilde.

Om barn og unges helsetjeneste

De som trenger hjelp og de som skal hjelpe barn og unge må forstå de ulike tjenestene og deres roller og ansvar. Slik kan vi skape et bedre hjelpetilbud.
Les om barn og unges helsetjeneste
Voksne og en ungdom står ved et fyrtårn og smiler. Bilde.
Sist oppdatert 05.06.2023