Forskning på revmatologisk avdeling

Avdelinga vår har høy forskningsaktivitet og flere medarbeidere med doktorgrad. Vi er svært takknemlige for at så mange av pasientene våre stiller opp i studier! Dette er viktig for at vi sammen kan jobbe for bedre forståelse av sykdommene og utvikle bedre behandling for framtida. 

​Pågående studier

  • Necessity-prosjektet er et EU-prosjekt organisert som et forskningssamarbeid mellom 25 sentre i 9 europeiske land.
    Hensikten er å bedre pasientbehandlingen ved primært Sjögrens syndrom. Vi skal utvikle nye metoder for å vurdere sykdomsaktivitet og gjennomføre en medikamentstudie for å undersøke effekt av immundempende behandling. 
    Mer informasjon om prosjektet kan finnes på heimesida: https://necessity-h2020.eu​
  • IDEA-FAST-prosjektet er et forskningssamarbeid med deltakere fra 30 sentre i 12 europeiske land.
    De fleste behandlingsstudier har som mål å bedre helserelatert livskvalitet og øke evne til aktiviteter i dagliglivet. Dette måles oftest med spørreskjemaer som spør om plager over en viss periode og derfor er dårlige til å fange opp svingninger i perioden og krever at man husker riktig. Målet for IDEA-FAST er å undersøke om ny teknologi (for eksempel pulsklokker og andre kroppsmonitorer) kan gi nyttige digitale mål som kan brukes til å vurdere effekt av behandling. Personer med primært Sjøgrens syndrom, leddgikt eller systemisk lupus erythematosus som bor i Rogaland kan delta i studien. Mer informasjon kan du finne her​ og på studiens heimeside: https://idea-fast.eu
  • Picassostudien for artrose i tommelens rotledd Sammenligning av ulike behandlinger ved artrose i tommelens rotledd (Picasso) - Helse Stavanger HF (helse-stavanger.no)
Sist oppdatert 23.02.2024